Chính Sách Bảo Mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Ozlinks Education Career Services (Ozlinks Education), ABN: 24 620 126 963

1. Mục Đích Và Phạm Vi Thu Thập:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên trang mạng Ozlinks Eduation bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng ứng viên, Đây là các thông tin mà Ozlinks Eduation cần ứng viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Ozlinks Eduation liên hệ xác nhận khi ưng viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho ứng viên

Các ứng viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, ứng viencó trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ozlinks Eduation về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp

2. Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin

Ozlinks Eduation sử dụng thông tin ứng viên cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến ứng viên.
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa ứng viên và Ozlinks Eduation
  • Liên lạc và giải quyết với ứng viên trong những trường hợp đặc biệt.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của ứng viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Ozlinks Eduation .
  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Ozlinks Eduation có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân ứng viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của ứng viên.

3. Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin

Dữ liệu cá nhân của ứng viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân ứng viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Ozlinks Eduation .

3. Cam Kết Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng:

Thông tin cá nhân của ứng viên trên Ozlinks Eduation được Ozlinks Eduation cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Ozlinks Eduation . Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi ứng viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của ứng viên khi không có sự cho phép đồng ý từ ứng viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Ozlinks Eduation sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho ứng viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của ứng viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Ozlinks Eduation.

Ban quản lý Ozlinks Eduation yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là ứng viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, hộ chiếu, điện thoại, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Ozlinks Eduation không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của ứng viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của ứng viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Mọi thông tin xin liên hệ

Ozlinks Education and Career Services
ABN: 24 620 126 963
Đia Chỉ: 5/203 Ballarat Road, Footscray Vic 3011, Australia
Điện Thoại: +613 9317 3397
Email: info@ozlinksedu.com
Liên hệ ngay

Welcome to Ozlinks Education

Quí Khách vui lòng điền mẫu form dưới đây để thảo luận với chúng tôi.

    Ozlinksedu.com cam kết không chia sẻ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.