Thẩm định tay nghề định cư Úc là gì?

Thẩm định tay nghề (Skills Assessment) là một trong những điều kiện quan trọng mà bạn phải đáp ứng để có thể xin một số loại visa tay nghề như visa 482, visa 186 thường trú trực tiếp, visa 491, visa 494, visa 190 và visa 189, thì thẩm định tay nghề là tiêu chí bắt buộc, của quá trình xin thị thực. Mục đích của thẩm định tay nghề là để xác định kỹ năng của người lao động nước ngoài so với trình độ kỹ năng ANZSCO của Úc. Cơ quan đánh giá kỹ năng là một tổ chức được chỉ định từ Bộ Nội Vụ Úc, họ sẽ kiểm tra xem các kỹ năng của bạn có đáp ứng các tiêu chuẩn mà họ đặt ra để làm việc trong một ngành nghề có liên quan hay không.

Hổ Trợ Thẩm Định Tay Nghề

Mỗi cơ quan thẩm định tay nghề có tiêu chí, quy trình và khung thời gian đánh giá kỹ năng riêng. Tiêu chí do cơ quan thẩm định đảm nhận áp dụng cho nghề nghiệp ANZSCO đã chọn của bạn từ Danh sách nghề nghiệp có kỹ năng (SOL) sẽ được cơ quan thẩm định tay nghề theo các tiêu chuẩn nghề nghiệp có liên quan.

Ozlinks Education cung cấp dịch vụ hỗ trợ thẩm định tay nghề cho du học sinh và di dân Việt có nhu cầu xin một trong những thị thực như visa 482, visa 186 thường trú trực tiếp, visa 491, visa 494, visa 190 và visa 189. Dựa trên nghề nghiệp ANZSCO đã chọn của bạn, chúng tôi sẽ xác định cơ quan thẩm định phù hợp và hổ trợ và hướng dẫn bạn thu nhập những bằng chứng cần thiết để đáp ứng được yêu cầu. Kinh nghiệm của chúng tôi trong việc kiểm tra tài liệu đảm bảo rằng bạn đáp ứng các yêu cầu về tài liệu đối với các tiêu chí của đơn đăng ký thẩm định tay nghề, quá trình này sẽ cho phép chúng tôi hổ trợ bạn chuẩn bộ hồ sơ đăng ký của bạn để có cơ hội đạt được kết quả tích cực tối đa.

Check Your Eligibility

Contact us to find out if you qualify for this qualification.

Chúng tôi hổ trợ những gì?

  • Hỗ trợ bạn chọn ngành mã số ANZSCO phù hợp dựa trên trình độ bằng cấp của bạn.
  • Giúp bạn chuẩn bị tất cả các tài liệu cần thiết đáp ứng với yêu cầu.
  • Điền vào mẫu đơn đăng ký.
  • Nộp đơn thẩm định tay nghề.
  • Theo dõi tình trạng hồ sơ của bạn.
  • Hoàn thành chương trình thẩm định kỹ năng.

Frequent Ask Questions

Here is a list of common questions that our clients ask us. If you need more information do not hesitate to get in touch with us.

Why do I need skill assessment?
Skills Assessment for Migration

Having your skills assessed is a mandatory criterion of the visa application process under points tested, employer sponsored, graduate migrant and temporary graduate visas. Have a question? Contact Us

We are experienced in document checking; we provide guidance step by step to ensure that you that you have met the documents requirement for the skill assessment criterion. This process will allow us to tailor your application for maximal chance of positive outcome. Have a question? Give us a call 03 9317 3397 or 0480 698 686

You can only select one anzsco occupation per skill assessment. Have a question? Give us a call 03 9317 3397 or 0480 698 686

Each assessing authority has their own skill assessment criterion and timeframes. The approximate processing time is varied as it is depending on your occupation. Contact us for a Free Consultation

We will collect your personal, education and work information from you to prepare your skill assessment application lodgment. We are 100% committed that the information which you provide to us will be treated in the strictest confidence. We will never share your information with third party for any reason, confidentiality guaranteed is central to the success of our business and your success in the skill assessment process. Click here for our Privacy Policy.

Thị Thực Lao Động 482

Thị thực 482 dành cho người lao động có tay nghề trong danh sách nghề nghiệp ngắn hạn và trung hạn. Visa 482 cho phép bạn và thành viên trong gia đình của bạn đã được cấp thị thực, sống và làm việc ở Úc trong thời hạn từ 2 tới 4 năm.

Chi Tiết

Thị Thực Lao Động 186

Thị thực 186 Chương trình Đề cử Chủ bảo trợ (ENS), là thị thực thường trú dành cho những người lao động có tay nghề cao được chủ lao động bảo trợ và đề cử một nghề nghiệp trên danh sách nghề MLTSSL để sống và làm việc lâu dài tại Úc.

Chi Tiết

Thi Thực 190 Thường Trú

The Program is provided by Australian Computer Society (ACS) to give international graduates from Australian Universities the skills and training they need to start their career in Australia…

More info

Skilled Work Regional Visa 491

The Program is provided by Australian Computer Society (ACS) to give international graduates from Australian Universities the skills and training they need to start their career in Australia…

More info

Working Visa 482

The TSS 482 visa is a temporary working visa that allows the holder to work in Australia. You must be sponsored by the employer who has nominated you for the relevant occupation.

More info

Training Visa 407

Visa 407 is a temporary training visa that allows people to travel to Australia and participate in workplace-based occupational training activities in order to improve their job skills.

More info

Skilled Work Regional Visa 491

The Program is provided by Australian Computer Society (ACS) to give international graduates from Australian Universities the skills and training they need to start their career in Australia…

More info

Skilled Work Regional Visa 491

The Program is provided by Australian Computer Society (ACS) to give international graduates from Australian Universities the skills and training they need to start their career in Australia…

More info