CHÍNH PHỦ ÚC SẼ TĂNG NGƯỠNG THU NHẬP TSMIT VISA 482 LÊN $70,000

ngưỡng thu nhập tsmit visa 482 tăng lên $70000 ozlinks.au

Last Updated on April 27, 2023 by Ozlinks Education

Ngưỡng thu nhập lao động tay nghề tạm thời tăng lên $70,000

Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Úc, Clare O’Neil, đã chính thức thông báo tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia hôm thứ năm ngày 27/04/2023 rằng chính phủ sẽ sẽ tăng ngưỡng thu nhập TSMIT Visa 482 từ $53,900 lên $70,000 chính thức vào ngày 01/07/2023.

Đây là sự thay đổi đầu tiên của Chính phủ Úc nhằm đáp lại Đánh giá độc lập về Hệ thống Định cư do Tiến sĩ Martin Parkinson đảm trách, đã phát hiện ra rằng hệ thống định cư hiện tại của Úc không có hiệu quả.

Chính phủ Úc, Bà O’Neil cũng thông báo rằng vào cuối năm 2023, những người có thị thực ngắn hạn của chương trình kỹ năng tạm thời (TSS) sẽ có một lộ trình để chuyển đổi vào thường trú nhân trong chương trình thường trú có giới hạn hiện tại của chính phủ Úc.

Điều này sẽ mang lại cho người sử dụng lao động và người di cư có sự chắc chắn hơn, đồng thời sẽ giúp nâng cao trình độ kỹ năng trong chương trình tay nghề lâu dài của chúng tôi.

Cùng với nhau, hai biện pháp này được công bố hôm nay sẽ hoàn thành các cam kết bầu cử quan trọng nhằm tăng TSMIT và mở rộng các con đường trở thành thường trú nhân, Bà Clare O’Neil đã nói.

Trích dẫn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và An ninh mạng, Bà Clare O’Neil nói.

Đây là lần tăng đầu tiên của TSMIT trong một thập kỷ qua. Đó là một khoản trả trước đối với loại hệ thống định cư mà Chính phủ đảng lao động, Thủ tướng Anthony Albania muốn xây dựng.

Câu chuyện thành công về định cư của chúng tôi bắt nguồn từ tính lâu dài và quyền công dân. Mang đến cho mọi người cơ hội được thành lập trong cộng đồng của họ, giáo dục con cái của họ và trở thành người Úc.”

Chúng tôi đang bỏ lại phía sau chương trình định cư tạm thời, không có kế hoạch, không có chiến lược mà chúng tôi hiện đang vướng mắc từ chính phủ trước đây.

Trích dẫn của Bộ trưởng Bộ Nhập cư, Quốc tịch và Đa văn hóa, Ông Andrew Giles

Ngưỡng thu nhập di cư có tay nghề tạm thời đã bị đóng băng trong một thập kỷ bởi Chính phủ Tự do cũ, bao gồm cả sáu năm mà Peter Dutton là Bộ trưởng. Điều này không công bằng cho người lao động nhập cư và không công bằng cho người lao động Úc.

Cung cấp các con đường để trở thành thường trú nhân cho người lao động có thị thực Thiếu kỹ năng tạm thời là một bước nữa để chấm dứt tình trạng lấp lửng ‘tạm thời vĩnh viễn’ vốn đã hình thành nên một phần quan trọng trong thập kỷ quản lý yếu kém dưới thời chính phủ Đảng Tự do trước đây.

Chính phủ Úc hợp lý hóa hệ thống định cư với hệ thống ba cấp cho visa kỹ năng tay nghề.

Trước bài phát biểu của O’Neil, thủ tướng Anthony Albanese cho biết “hệ thống di cư mà chúng ta thừa hưởng đã bị phá vỡ”, với lý do là hơn 1 triệu người đang chờ cấp thị thực.

Chính phủ Úc sẽ đơn giản hóa hệ thống định cư của Úc bằng cách đưa vào một hệ thống đánh giá ba tầng được thiết kế để cắt bỏ thủ tục hành chính rườm rà và giảm sự chậm trễ trong việc xin thường trú nhân.

Các cải cách sẽ tập trung vào việc cải thiện tính toàn vẹn của hệ thống thị thực, chuyển thị thực sinh viên quốc tế từ thị thực lao động thực tế sang thị thực sinh viên tốt nghiệp có tay nghề cao hơn và đại tu hệ thống tính điểm cho di cư lâu dài để mang lại lợi ích cho những người có thể đóng góp nhiều nhất cho Úc.

Mặc dù đã vạch ra định hướng chính sách chung, nhưng những thay đổi này sẽ cần tham vấn thêm về ngưỡng đối với cấp cao nhất của hệ thống trước khi chính phủ đưa ra chiến lược di cư cuối cùng vào cuối năm 2023.

Bà O’Neil  nói “Những gì chúng tôi cần làm là đảm bảo rằng chúng tôi xác định được những kỹ năng chúng tôi cần, xác định những khu vực mà chúng tôi cần thêm lực lượng lao động và điều chỉnh hệ thống di cư của chúng tôi sao cho nó mang lại lợi ích cho những người đến Úc, nhưng quan trọng hơn là, vì vậy rằng nó có lợi cho lợi ích quốc gia của chúng ta,” Albanese nói.

Khuyến nghị trọng tâm của báo cáo là tạo ra ba cấp độ quy định cho người di cư: cách tiếp cận “chạm nhẹ” dành cho những người di cư có tay nghề cao với mức lương cao; một nhóm người di cư ở mức trung bình kiếm được trên ngưỡng thu nhập di cư có tay nghề tạm thời; và một nhóm lương thấp hơn trong các lĩnh vực thiếu hụt kỹ năng như nền kinh tế chăm sóc.

Điều này sẽ mang lại cho người sử dụng lao động và người di cư sự chắc chắn hơn, đồng thời sẽ giúp nâng cao trình độ kỹ năng trong chương trình tay nghề lâu dài của chúng tôi.

Cùng với nhau, hai biện pháp này được công bố hôm nay sẽ hoàn thành các cam kết bầu cử quan trọng nhằm tăng TSMIT và mở rộng các con đường trở thành thường trú nhân.

Nguồn từ The Hon Clare O’Neil MP

Upskill or Sink!

Xem Clare O’Neil outlines changes to Australia’s migration policy

Hổ Trợ Skill Assessment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

// function disable copy envent function add_this_script_footer(){ ?>