Chương Trình Hỗ Trợ Khó Khăn EHSP Covid-19 Victoria Cho Sinh Viên Quốc Tế

23 tháng 11 năm 2020

COVID-19, đại dịch đã lan sang tháng thứ 10 trên toàn cầu. Sinh viên quốc tế thấy mình đang ở trong một tình trạng vô cùng phức tạp, một sự không chắc chắn. Đại dịch đã làm cho cuộc sống của sinh viên quốc tế trở nên căng thẳng hơn do phải xa cách gia đình của họ.

Chúng tôi đăng bài quan trọng này để làm rõ các tiêu chí đủ điều kiện của Chương trình Hỗ trợ Khó khăn dành cho sinh viên quốc tế (Extreme Hardship Support Program) vì chúng tôi biết hầu hết các bạn đã gặp khó khăn như thế nào trước những yêu cầu từ các sinh viên quốc tế, những người đang trong tình trạng tuyệt vọng do không có khả năng tiếp cận hỗ trợ tài chính. Chương trình Hỗ Trợ Khó Khăn EHSP vẫn được cung cấp cho Quỹ Cứu trợ Khẩn cấp Sinh viên Quốc tế (ISERF). Chương trình này dành cho những người có thị thực tạm thời và những người di cư không có giấy tờ.

Chương trình hỗ trợ khó khăn EHSP là gì?

Chương trình EHSP là cứu trợ tài chính khẩn cấp để giúp mọi người trả tiền cho thực phẩm, thuốc men hoặc nhà ở trong thời kỳ coronavirus (COVID-19). Chương trình này do Chính phủ Victoria phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ Úc Red Cross cung cấp.

Khoản thanh toán này dành cho những người không đủ điều kiện nhận hỗ trợ thu nhập của Chính phủ Khối thịnh vượng chung (chẳng hạn như Jobseeker hoặc JobKeeper) hoặc Quỹ Cứu trợ Khẩn cấp Sinh viên Quốc tế (ISERF). Nó dành cho những người có thị thực tạm thời và những người di cư không có giấy tờ.

Bạn có thể nhận được một khoản thanh toán (tiền) từ Hội Chữ Thập Đỏ như một phần của chương trình. Khoản thanh toán này gần đây đã tăng gấp đôi từ $400 lên $800.

Nếu bạn đã nhận được khoản thanh toán $400 trước ngày 1 tháng 10 năm 2020 và vẫn đang gặp khó khăn về tài chính, bạn có thể đăng ký khoản thanh toán bổ sung $400 ngay bây giờ. Bạn cũng sẽ đủ điều kiện để được trả thêm $800 nếu bạn vẫn gặp khó khăn về tài chính sau hai tháng.

Nếu bạn đăng ký hỗ trợ sau ngày 1 tháng 10 năm 2020, bạn sẽ nhận được khoản thanh toán $800. Nếu bạn vẫn gặp khó khăn về tài chính sau hai tháng, bạn có thể đủ điều kiện để được thanh toán thêm $800.

Các gia đình có thể đủ điều kiện nhận nhiều hơn, tùy thuộc vào số lượng người trong gia đình và hoàn cảnh cá nhân của họ.

Brotherhood of St Laurence đang giúp các tổ chức cộng đồng xác định và hỗ trợ những người đủ điều kiện nộp đơn. Hội Chữ Thập Đỏ cũng có thể cung cấp cho bạn thông tin và kết nối bạn với các dịch vụ khác. Xin lưu ý rằng nếu bạn đã nhận được hỗ trợ thông qua ISERF thì bạn sẽ không đủ điều kiện nhận hỗ trợ thông qua chương trình này.

Ai có thể nộp đơn?

Để đăng ký, bạn phải:

  • sống ở Victoria, và
  • không đủ điều kiện nhận thu nhập từ Chính phủ Khối thịnh vượng chung (chẳng hạn như JobKeeper hoặc JobSeeker), và
  • chưa nhận được khoản thanh toán từ Quỹ Cứu trợ Khẩn cấp Sinh viên Quốc tế, và
  • không có đến rất hạn chế về thu nhập, tiết kiệm hoặc hỗ trợ cộng đồng, và
  • là người có thị thực tạm thời, hoặc một người di cư không có giấy tờ.

Đăng ký như thế nào?

Trước khi bắt đầu đăng ký, bạn sẽ cần:

  • Bằng chứng về tình trạng thị thực hiện tại hoặc gần đây nhất của bạn như số hộ chiếu hoặc số thẻ nhập cư của bạn.
  • Bằng chứng về khó khăn tài chính (bao gồm cả báo cáo ngân hàng hiện tại).
  • Địa chỉ e-mail.
  • Chi tiết tài khoản ngân hàng của bạn (BSB và số tài khoản).

Nếu bạn cần làm rõ thêm, vui lòng gọi cho Hội Chữ Thập Đỏ Red Cross theo số 1800 855 240 hoặc TRUY CẬP TRANG WEB và họ sẽ có thể giúp bạn giải đáp thắc mắc.

Bạn có thể đăng ký tại Hội Chữ Thập Đỏ Red Cross

Khi nào tôi có thể nộp đơn?

Bạn có thể nộp đơn bất cứ lúc nào. Nếu bạn cần giúp đỡ, hãy nộp đơn ngay khi có thể. Chương trình hiện đang mở đến tháng 12 năm 2020.

“Đừng quên chia sẻ bài đăng này!”

Cũng cảm ơn bạn đã chia sẻ Blog này tới các thành viên cộng đồng sinh viên quốc tế mà bạn hỗ trợ và các mạng lưới rộng lớn hơn.

CẦN TRỢ GIÚP ĐỂ NỘP ĐƠN VÀO EHSP?

Đây là một dịch vụ miễn phí cho Sinh viên Quốc tế! LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI NGAY!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

// function disable copy envent function add_this_script_footer(){ ?>