ICT BUSINESS ANALYST ANZSCO 261111 LÀ GÌ?

ICT Business Analyst_ozlinks education

Last Updated on November 11, 2022 by Ozlinks Education

ANZSCO là phân loại nghề nghiệp theo tiêu chuẩn của Úc và New Zealand, cấu trúc của ANZSCO phân thành 5 cấp độ kỹ năng. Kỹ Năng Cấp Độ 1 là cấp độ cao nhất và tương ứng với Bằng Cử Nhân hoặc cao hơn, trong khi Kỹ Năng Cấp Độ 5 là cấp độ thấp nhất và tương ứng với Certificate I. ANZSCO là một phân loại dựa trên kỹ năng được sử dụng để phân loại tất cả các ngành nghề và công việc ở thị trường lao động Úc và New Zealand được thực hiện để trả lương hoặc lợi nhuận, bao gồm cả công việc do những người làm việc cho chính họ đảm nhận.

Năm cấp độ kỹ năng trong ANZSCO được xác định dựa trên giáo dục và đào tạo chính quy, kinh nghiệm trước đây và đào tạo nghề. Giáo dục và đào tạo chính quy được đo lường về trình độ giáo dục như được quy định trong Khung Bằng Cấp của Úc (AQF) và Đăng Ký Bằng cấp của New Zealand (đăng ký NZQF).

Bản cập nhật mới nhất của ANZSCO Phiên bản 1.3 đã được Cục Thống kê Úc (ABS), StatsNZ và Bộ Giáo Dục của Chính Phủ Úc phát hành vào ngày 5 tháng 11 năm 2019.

Phân Loại Cấp Độ Kỹ Năng Của ANZSCO

Cấp độ kỹ năng được định nghĩa là một phạm vi phức tạp của tập hợp các nhiệm vụ được thực hiện trong một nghề nghiệp cụ thể. Phạm vi phức tạp của các nhiệm vụ càng lớn thì cấp độ kỹ năng của nghề nghiệp càng lớn.

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về ANZSCO tại trang web của Cục Thống kê Úc (ABS)

Kỹ Năng Cấp Độ 1 ANZSCO

Hầu hết các Nghề nghiệp ở Kỹ Năng Cấp Độ 1 đều có trình độ kỹ năng tương xứng với Bằng Cử Nhân trở lên. Ít nhất năm năm kinh nghiệm có liên quan có thể thay thế cho bằng cấp chính thức. Trong một số trường hợp, kinh nghiệm liên quan và / hoặc đào tạo nghề có thể được yêu cầu ngoài bằng cấp chính thức.

Kỹ Năng Cấp Độ 2 ANZSCO

Các nghề nghiệp ở Kỹ Năng Cấp Độ 2 có cấp độ kỹ năng tương xứng với:

  • NZ Register Diploma or
  • AQF Associate Degree, Advanced Diploma or Diploma.

Ít nhất ba năm kinh nghiệm có liên quan có thể thay thế cho các bằng cấp chính thức được liệt kê ở trên.

Trong một số trường hợp, kinh nghiệm liên quan và / hoặc đào tạo nghề có thể được yêu cầu ngoài bằng cấp chính thức.

Kỹ Năng Cấp Độ 3 ANZSCO

Các nghề nghiệp ở Kỹ Năng Cấp Độ 3 có cấp độ kỹ năng tương xứng với:

  • NZ Register Level 4 qualification
  • AQF Certificate IV or
  • AQF Certificate III bao gồm ít nhất hai năm đào tạo nghề.

Ít nhất ba năm kinh nghiệm có liên quan có thể thay thế cho các bằng cấp chính thức được liệt kê ở trên.

Trong một số trường hợp, kinh nghiệm liên quan và / hoặc đào tạo nghề có thể được yêu cầu ngoài

bằng cấp chính thức.

Kỹ Năng Cấp Độ 4 ANZSCO

Các nghề nghiệp ở Kỹ Năng Cấp Độ 4 có cấp độ kỹ năng tương xứng với một trong những điều sau đây:

  • NZ Register Level 2 or 3 qualification or
  • AQF Certificate II or III.

Ít nhất một năm kinh nghiệm có liên quan có thể thay thế cho các bằng cấp chính thức được liệt kê ở trên. Trong

một số trường hợp kinh nghiệm liên quan có thể được yêu cầu ngoài bằng cấp chính thức.

Kỹ Năng Cấp Độ 5 ANZSCO

Các nghề nghiệp ở Kỹ Năng Cấp Độ 5 có cấp độ kỹ năng tương xứng với một trong những điều sau đây:

  • NZ Register Level 1 qualification
  • AQF Certificate I or
  • Giáo dục trung học bắt buộc.

Đối với một số nghề, có thể cần một thời gian ngắn đào tạo nghề để bổ sung hoặc thay thế cho bằng cấp chính thức. Trong một số trường hợp, có thể không cần bằng cấp chính thức hoặc đào tạo nghề.

Danh Sách Nghề Nghiệp ANZSCO

ANZSCO được sử dụng trong các chương trình Thị Thực Tay Nghề hoặc Làm Việc (Skilled or Working Visa) tại Úc. Nếu bạn nộp đơn xin thị thực này, bạn cần tìm loại phù hợp nhất với nghề nghiệp ANZSCO của bạn cho mục đích xin việc hoặc đánh giá kỹ năng của bạn. Tìm hiểu thêm về Danh Sách Nghề nghiệp Kỹ Năng tại trang web của Chính phủ Úc.

Bạn Đang Tìm Sư Hổ Trợ Về Đánh Giá Kỹ Năng?

Ozlinks Education and Career Services chuyên về dich vụ hổ trợ thẩm định tay nghề đặt biêt ngành công nghệ thông tin. Dựa trên nghề nghiệp ANZSCO bạn đã chọn, chúng tôi hổ trợ bạn tìm cơ quan đánh giá phù hợp và cho bạn biết họ cần gì. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc kiểm tra tài liệu, vì vậy bạn có thể chắc chắn rằng mình đã làm mọi thứ cần thiết cho các tiêu chí đăng ký đánh giá kỹ năng và cho mình cơ hội tốt nhất để nhận được kết quả khả quan. Để được hổ trợ xin liên hệ qua Skill Assessment Support (SAS) form.

Need Help? Contact Us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *