Sự khác biệt giữa Giáo dục Đại học và Giáo dục Cao đẳng ở Úc

Khung Bằng cấp của Úc (AQF) phân biệt hệ thống giáo dục của Úc với nhiều quốc gia khác. AQF được thành lập vào năm 1995 và là một chính sách quốc gia bao gồm các bằng cấp giáo dục sau trung học phổ thông gồm Giáo Dục Đại Học và Giáo Dục Cao Đẳng (VET).

AQF có 10 cấp độ giáo dục Cao đẳng và Đại Học thành một hệ thống quốc gia. Điều này cho phép bạn dễ dàng chuyển từ cấp độ học này sang cấp độ học tiếp theo và từ cơ sở giáo dục này sang cơ sở giáo dục khác, miễn là bạn đáp ứng các yêu cầu về thị thực sinh viên. Hệ thống giáo dục Úc cho phép lựa chọn và linh hoạt trong việc lập kế hoạch nghề nghiệp. Tất cả các bằng cấp trong AQF giúp chuẩn bị cho bạn cả việc học cao hơn và cuộc sống làm việc của bạn.

Các cơ sở giáo dục của Úc được liên kết trên khắp đất nước và trên toàn thế giới, điều này giúp dễ dàng di chuyển trong hệ thống giáo dục giữa các khóa học hoặc cơ sở giáo dục, các khuôn khổ thỏa thuận và công nhận chính thức, có nghĩa là mỗi bước trên con đường sẽ đóng góp vào tương lai của bạn bất kể ngành học hay nghề nghiệp của bạn.

Giáo Dục Đại Học

Hệ thống giáo dục Đại Học của Úc bao gồm các trường Đại Học và các tổ chức khác đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự đổi mới, thúc đẩy năng suất và cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để thành công trong tương lai. Giáo dục Đại Học có thể cung cấp hàng trăm lĩnh vực nghiên cứu. Tuy nhiên, nó cũng tiếp tục yêu cầu mỗi học sinh phải vượt qua các khóa học giáo dục phổ thông được thiết kế để tiếp xúc với khoa học, văn học, lịch sử, toán học và các lĩnh vực khác bất kể quá trình học. Các khóa học giáo dục Đại Học có thể được thực hiện để lấy bằng cấp cao và tiếp tục học tại Úc. Có ba loại hình giáo dục bậc cao chính gồm bằng Cử Nhân, Thạc Sĩ và Tiến Sĩ.

Ở Úc, việc sinh viên đăng ký theo học chương trình Bằng Cử Nhân kép hoặc kết hợp khá phổ biến, dẫn đến việc nhận được hai Bằng Cử Nhân. Điều này phổ biến nhất trong các lĩnh vực nghệ thuật, thương mại, luật và khoa học.

Các cơ sở giáo dục của Úc cung cấp những các khóa học từ khoa học đến quản lý và thương mại, văn học đến kỹ thuật, luật đến khoa học sức khỏe. Các cơ sở giáo dục của Úc được xếp hạng trong số những trường tốt nhất thế giới theo ngành học, đặc biệt là về kỹ thuật và công nghệ, y học, khoa học môi trường, kế toán và tài chính.

Có 43 trường Đại Học ở Úc (40 trường Đại Học Úc, hai trường Đại Học quốc tế và một trường đại học chuyên khoa tư nhân). Cùng với các trường đại học của chúng tôi, nhiều tổ chức khác cung cấp các khóa học giáo dục đại học.

Yêu cầu đầu vào cho các khóa học đại học thường khá cao, thông thường bạn cần hoàn thành chương trình lớp 12 và có thể cần đạt điểm cao để vào một số chương trình tùy thuộc vào nhu cầu trí tuệ và sự cạnh tranh của mỗi khóa học.

Giáo dục Cao đẳng (VET) là gì?

VET là nghiên cứu và đào tạo cho phép sinh viên đạt được trình độ để có việc làm; nó được thiết kế để giúp bạn có được những kỹ năng cần thiết để tham gia và thành công ở nơi làm việc. VET không chỉ dành cho các ngành nghề truyền thống; nó bao gồm hàng trăm nghề nghiệp và ngành công nghiệp khác nhau bao gồm kế toán, bán lẻ, khách sạn, công nghệ và nghệ thuật.

Giáo dục Cao đẳng (VET) cũng nhấn mạnh kinh nghiệm thực hành, phong cách nơi làm việc. Sinh viên dành nhiều thời gian hơn để thực hiện khóa đào tạo có giám sát với thiết bị và ít học lý thuyết và thực hành hơn. Họ thường được hưởng lợi từ việc có những người hướng dẫn vẫn làm việc trong lĩnh vực này. Điều này mang lại cho VET tính nhanh chóng và khả năng ứng dụng đôi khi không được tìm thấy từ các giáo sư và chương trình đại học.

VET cung cấp chương trình đào tạo chất lượng cao, được công nhận trên toàn quốc. Lĩnh vực VET dựa trên quan hệ đối tác chặt chẽ giữa các chính phủ, các tổ chức VET và các cơ quan trong ngành. Chính phủ cung cấp kinh phí, xây dựng các chính sách cũng như đưa ra các quy định và đảm bảo chất lượng của ngành. Các nhóm ngành và người sử dụng lao động đóng góp vào các chính sách và ưu tiên đào tạo cũng như phát triển trình độ để cung cấp kỹ năng cho lực lượng lao động.

Lĩnh vực VET của Úc rất linh hoạt, với nhiều con đường đến và đi từ các văn bằng của Khung trình độ Úc (AQF). VET có thể được thực hiện trong trường học, tại nơi làm việc và trong các tổ chức đào tạo đã đăng ký. Các hình thức phân phối bao gồm toàn thời gian, bán thời gian, giáo dục trực tuyến, giáo dục từ xa, học việc, thực tập và thông qua Recognition of Prior Learning (RPL).

Văn bằng VET là một chứng chỉ chính thức do cơ sở đào tạo cấp để công nhận việc hoàn thành tốt chương trình giáo dục dựa trên kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp hoặc liên quan đến công việc.

Giáo dục Cao đẳng cung cấp giáo dục và đào tạo chuyên biệt nhưng được xây dựng dựa trên mô hình học nghề. Tại Úc, sinh viên có thể đạt được các cấp chứng chỉ. Các cấp độ I và II công nhận sự thông thạo cơ bản trong một lĩnh vực và có thể yêu cầu bất kỳ khóa học nào từ vài tuần đến vài tháng. Học sinh đạt chứng chỉ cấp III và IV thường sẽ học từ sáu tháng đến một năm. Sinh viên học nghề cũng có thể nhận được bằng tốt nghiệp và bằng cấp cao sau một đến hai năm học.

Những người nhận được chứng chỉ cấp III và IV, cũng như văn bằng, có thể áp dụng việc học của họ để lấy bằng cấp cao hơn tại hầu hết các trường đại học.

Có tám loại bằng cấp VET:

 1. Certificate I
 2. Certificate I
 3. Certificate III
 4. Certificate IV
 5. Diploma
 6. Advanced Diploma
 7. Graduate Certificate
 8. Graduate Diploma.

Tất cả các bằng cấp VET phải được liệt kê trong Sổ đăng ký Quốc gia.

Truy cập trang web Khung trình độ của Úc để biết thêm thông tin về các văn bằng VET.

Một số trường học và phụ huynh nên thoải mái hơn trong việc người trẻ chọn học Giáo dục Cao đẳng. Tuy nhiên, tiềm năng việc làm và thu nhập của giáo dục Cao đẳng có thể đạt được nhiều điều hơn là lo lắng về những khác biệt nhỏ về địa vị. Nói về lựa chọn nghề nghiệp không phải lúc nào cũng dễ dàng. Để đưa ra lựa chọn thông minh hơn, con bạn cần sự hỗ trợ của cha mẹ.

Quảng cáo Học nghề Xây dựng ở New Zealand

Đảm bảo chất lượng giáo dục Úc

Úc có cơ quan quản lý và chất lượng quốc gia về giáo dục đại học – Cơ quan Tiêu chuẩn và Chất lượng Giáo dục sau trung học phổ thông (TEQSA). Cơ quan này được Chính phủ Úc thành lập để giám sát chất lượng và điều chỉnh các nhà cung cấp giáo dục đại học và không phải đại học dựa trên một bộ tiêu chuẩn được phát triển bởi Hội đồng Tiêu chuẩn Giáo dục Đại học độc lập.

Theo Luật của Úc, Dịch vụ Giáo dục cho Sinh viên Nước ngoài (ESOS) được sử dụng để bảo vệ các quyền của sinh viên quốc tế như sau:

 • Hạnh phúc của tất cả sinh viên quốc tế.
 • Chất lượng trải nghiệm giáo dục của sinh viên.
 • Cung cấp thông tin cập nhật và chính xác.

Bạn muốn học khóa học nào ở Úc?

Contact Ozlinks Education Career Services

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

// function disable copy envent function add_this_script_footer(){ ?>