Thủ tục đăng ký giấy phép xây dựng ở Lãnh thổ Thủ đô Úc

NGHE BẢN TIN

Last Updated on February 16, 2023 by Ozlinks Education

Nếu bạn sống ở Úc và muốn trở thành thợ xây dựng có giấy phép hoạt động chính thức, bạn cần phải đăng ký để xin giấy phép hành nghề với cơ quan thẩm quyền liên quan, việc này tùy thuộc vào mỗi tiểu bang hoặc lãnh thổ mà bạn đang sống. Bạn sẽ cần phải có bằng cấp chính thức trong lảnh vực xây dựng, trình độ kỹ thuật và kinh nghiệm làm việc, khả năng và kiến ​​thức tổng hợp trong ngành xây dựng nhà ở và công trình trước khi có thể nộp đơn đăng ký xin giấy phép. Điều này bạn phải đáp ứng được yêu cầu để được cấp giấy phép hành nghề.

Báo cáo chuyên sâu về ngành công nghiệp quốc gia năm 2021 cho biết ngành xây dựng ở Úc chiếm khoảng 9% GDP của nước Úc và mang lại khoản $367 tỷ đô la mỗi năm, và họ dự kiến rằng ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình 2.4% mỗi năm trong 5 năm tới, từ năm 2019 đến 2024. Hầu hết các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng là những hộ kinh doanh cá thể hoặc những công ty nhỏ với số lượng nhân viên dưới 20 người.

Sự tăng trưởng của ngành xây dựng vào năm 2021 được hỗ trợ bởi cả việc xây dựng nhiều tòa nhà hơn và nhiều công việc kỹ thuật dân dụng hơn. Làm việc trong ngành xây dựng ở Úc cho phép bạn học nhiều kỹ năng khác nhau và làm việc ở những nơi khác nhau, nó mang lại sự ổn định trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp của bạn.

Nếu bạn đang học hoặc đang làm việc trong ngành xây dựng và muốn trở thành thợ xây dựng có giấy phép hành nghề ở Lãnh thổ thủ đô Úc thì bài viết này sẽ giải thích về điều kiện đăng ký giấy phép xây dựng, một nghề bổ ích trong ngành xây dựng khu dân cư. Cơ hội bạn hoạt động kinh doanh trong lảnh vực này khá là hấp dẫn.

Thủ tục đăng ký giấy phép hành nghề ngành xây dựng ở Lãnh thổ Thủ đô Úc

Trong Lãnh thổ Thủ đô Úc (ACT), giấy phép xây dựng được phân loại thành A, B, C và D. Việc đầu tiên bạn cần xác định là thể loại giấy phép nào bạn muốn đăng ký.  Bạn phải có bằng cấp liên quan đến ngành xây dựng và công trình, phải đạt được điểm đậu của bài kiểm tra và phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong lĩnh vực xây dựng trước khi đăng ký giấy phép xây dựng của giấy phép loại A, B hoặc C. Giấy phép loại D yêu cầu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành xây dựngmà không cần có bằng cấp và không cần hoàn thành bài kiểm tra. Mỗi thể loại giấy phép được giải thích chi tiết trong nhưng mục sau:

1-Yêu cầu về kinh nghiệm

 • Giấy phép loại A, B và C yêu cầu 2 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong lĩnh vực xây dựng, và trong 2 năm này phải có 1 năm kinh nghiệm toàn thời gian sau ngày bạn có chứng chỉ trong ngành xây dựng.
 • Giấy phép loại D yêu cầu 3 năm kinh nghiệm làm việc xây dựng toàn thời gian cần phải cung cấp đủ bằng chứng.

2-Yêu cầu về trình độ kỹ thuật

 • Thợ xây với giấy phép loại A (không giới hạn) yêu cầu phải có bằng cấp đại học về xây dựng, bằng cấp này được công nhận trong Khung Trình độ của Úc là bằng Cử nhân, Chứng chỉ Sau đại học, Văn bằng Sau đại học, Bằng Thạc sĩ hoặc Bằng Tiến sĩ về Xây dựng (lưu ý là bằng cấp trong ngành xây dựng).
 • Thợ xây với giấy phép loại B (trung bình Medium Rise) yêu cầu, một trong những điều sau đây:
 1. Bằng Cao đẳng về Xây dựng và Công Trình có mã khóa học là CPC50210, CPC50208 hoặc BCG50206; hoặc là
 2. Bất cứ bằng cấp về xây dựng.
 • Thợ xây với giấy phép loại C (Tầng thấp / Nhà ở tối đa 2 tầng) yêu cầu, một trong những điều sau đây:
 1. Chứng chỉ IV về Xây dựng và Công Trình với mã khóa học là CPC40108, CPC40110, CPC40120 hoặc BCG40106; hoặc là
 2. Bằng Cao đẳng về Xây dựng và Công Trình với mã khóa học là CPC50210, CPC50208 hoặc BCG50206; hoặc là
 3. Bất cứ bằng cấp về xây dựng.
 • Thợ xây với giấy phép loại D (xây dựng không có cấu trúc) không yêu cầu bằng cấp chính thức.

3-Yêu cầu về bài kiểm tra

 • Thợ xây giấy phép loại A, B và C yêu cầu bạn phải đậu được bài kiểm tra viết do Cơ quan Đăng ký Nghề nghiệp Xây dựng (Construction Occupations Registrar) đặt ra trước khi giấy phép xây dựng của bạn được cấp. Bạn có cơ hôi thi lại lần hai của bài kiểm tra này, nếu lần một không đậu để xin giấy phép của bạn.
 • Thợ xây giấy phép loại D không cần thi bài kiểm tra viết này.

Chi tiết liên hệ của Cơ quan cấp phép

ACT Planning and Land Authority
Canberra City ACT, 2601
Phone: 02 6207 1923
Website: planning.act.gov.au

Xem Khóa học Xây dựng Công trình

RPL Chứng chỉ IV về Xây dựng và Công Trình

Chương trình RPL (Recognition of Prior Learning) là hình thức chuyển đổi bằng cấp hoặc kinh nghiệm làm việc bạn đã có để lấy bằng cấp Úc mà không cần phải tham gia khóa học. Chương trình RPL có thể giúp bạn đạt được Chứng Chỉ IV về Xây dựng và Công Trình để đăng ký giấy phép loại C.

Bằng cấp Certificate IV in Building and Construction đạt được sau khi hoàn thành chương trình RPL được sử dụng như một bằng cấp chính thức trong Khung trình độ của Úc. Chương trình RPL thích hợp cho di dân, du học sinh đang giữ các visa tạm trú, thường trú có nhu cầu lấy giấy phép hành nghề trong ngành xây dựng ở Úc.

RPL Bằng Cao Đẳng về Xây dựng và Công Trình

Chương trình RPL (Recognition of Prior Learning) là hình thức chuyển đổi bằng cấp hoặc kinh nghiệm làm việc bạn đã có để lấy bằng cấp Úc mà không cần phải tham gia khóa học. Chương trình RPL có thể giúp bạn đạt được Bằng Cao Đẳng về Xây dựng và Công Trình để đăng ký giấy phép loại B.

Bằng Diploma of Building and Construction đạt được sau khi hoàn thành chương trình RPL được sử dụng như một bằng cấp chính thức trong Khung trình độ của Úc. Chương trình RPL thích hợp cho di dân, du học sinh đang giữ các visa tạm trú, thường trú có nhu cầu lấy giấy phép hành nghề trong ngành xây dựng ở Úc.

Hổ Trợ RPL

Dịch vụ RPL

Ozlinks Education chuyên cung cấp dịch vụ RPL chuyển đổi bằng và kinh nghiệm làm việc qua bằng cấp Úc qua chương trìnhRecognition of Prior Learning (RPL) thông qua các học viện thẩm định đăng ký tại Úc (Registered Training Organizations RTOs).

Ozlinks Education hổ trợ bạn xem xét các kỹ năng và kiến ​​thức bạn đã đạt được trong nhiều năm thông qua kinh nghiệm làm việc. Kinh nghiệm có thể đạt được thông qua học tập chính thức và không chính thức, ở Úc hoặc nước ngoài. Mỗi Tổ chức Đào tạo đã Đăng ký (RTO) đều có các chính sách và thủ tục riêng để xác định tính đủ điều kiện tham gia RPL của bạn, nhưng các nguyên tắc cơ bản đều giống nhau. Kinh nghiệm và kỹ năng bạn đã đạt được thông qua công việc của mình có thể giúp bạn hoàn thành bằng cấp nhanh hơn và giảm thời gian cam kết tham gia một khóa học để giúp bạn tiến gần hơn đến công việc mơ ước của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

// function disable copy envent function add_this_script_footer(){ ?>