Top 20 nghề nghiệp có nhu cầu tăng cao tại Úc

top 20 nghề nghiệp có nhu cầu tăng cao tại Úc ozlinks

Last Updated on March 18, 2023 by Ozlinks Education

Theo báo cáo, danh sách Ưu tiên Kỹ năng (SPL) năm 2022 do Ủy ban Kỹ năng Quốc gia, tiền thân của Việc làm và Kỹ năng Úc, nêu bật những tác động của thị trường lao động chặt chẽ ở Úc. Như được trình bày chi tiết trong SPL: Báo cáo kết quả chính của năm 2022, tỷ lệ các ngành nghề được đánh giá là thiếu hụt đã tăng từ 19% vào năm 2021 (153 trên 799) lên 31% vào năm 2022 (286 trên 914).

Mặc dù tình trạng thiếu kỹ năng hiện đang được quan sát, thấy trong nhiều ngành nghề, nhưng có một số lĩnh vực chính của thị trường lao động, đặc biệt là các nghề chăm sóc điều dưỡng và nghề kỹ thuật số và dữ liệu, nơi tình trạng thiếu hụt có thể cấp bách hơn. SPL cung cấp đánh giá tại thời điểm về các ngành nghề đang thiếu hụt. Kết hợp SPL với các bộ dữ liệu khác do Jobs and Skills Australia tạo ra, chẳng hạn như vị trí tuyển dụng và dự đoán việc làm trong 5 năm, sẽ đưa ra ước tính về một số nhu cầu kỹ năng chính của nền kinh tế.

Cập nhật thị trường lao động Úc

Cập nhật Thị trường Lao động là báo cáo hàng quý cung cấp thông tin về các vấn đề ảnh hưởng đến thị trường lao động hiện tại và phân tích về tình trạng thiếu hụt lao động có tay nghề trong danh sách ngành nghề có nhu cầu cao và nhu cầu dự kiến trong tương lai của Úc.

Bản cập nhật này tập hợp nhiều nguồn dữ liệu của Jobs and Skills Australia và Cục Thống kê Úc để phân tích tình trạng của thị trường lao động Úc trong quý tháng 12 năm 2022. Bản cập nhật này nêu bật:

  • sức mạnh tổng thể gần đây của thị trường lao động Úc
  • sự khác biệt về kết quả giữa các ngành, nghề nghiệp và trình độ kỹ năng – bao gồm cả kết quả việc làm mạnh mẽ gần đây đối với những nghề nghiệp mà trình độ VET là con đường chính
  • giảm bớt một chút khó khăn trong tuyển dụng và tăng khả năng nhà tuyển dụng nộp đơn cho một vai trò được quảng cáo
  • cải thiện kết quả gần đây trên một số chỉ số về tăng trưởng tiền lương
  • phân tích cập nhật về 20 nghề nghiệp có nhu cầu hàng đầu trên toàn quốc và cho từng tiểu bang và vùng lãnh thổ
  • phân tích sơ bộ về các nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng thiếu hụt kỹ năng đối với 20 nghề nghiệp có nhu cầu cao nhất.

Thị trường lao động: Top 20 ngành nghề trên toàn quốc Úc

Bộ Việc làm và Kỹ năng Australia đã tiến hành phân tích sơ bộ về các nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng thiếu hụt kỹ năng đối với 20 nghề nghiệp có nhu cầu cao nhất, đặc biệt, tình trạng thiếu hụt chủ yếu là do thiếu người có kỹ năng kỹ thuật thiết yếu, hay do các yếu tố khác như những phẩm chất phi kỹ thuật được người sử dụng lao động coi là quan trọng. Phân tích sơ bộ này đã phát hiện ra rằng trong số 20 nghề nghiệp sau có nhu cầu cao nhất.

Dữ liệu top 20 ngành nghề trong danh sách này phản ánh quý tính đến tháng 12 năm 2022, và đã cập nhật vào ngày 16 tháng 2 năm 2023. Danh sách này được sắp xếp theo số lượng vị trí tuyển dụng trên Internet Vacancy Index (IVI) cho từng nghề nghiệp tương ứng.

No.

Occupation

IVI job ads*

1

Registered Nurses

8,377

2

Software and Applications Programmers

6,269

3

Aged and Disabled Carers

4,642

4

Child Carers

4,277

5

Construction Managers

4,230

6

Motor Mechanics

3,924

7

Retail Managers

3,777

8

Chefs

3,725

9

Generalist Medical Practitioners

3,352

10

Metal Fitters and Machinists

3,137

11

ICT Business and Systems Analysts

3,053

12

Civil Engineering Professionals

2,871

13

Electricians

2,839

14

Early Childhood (Pre-primary School) Teachers

2,493

15

Contract, Program and Project Administrators

2,392

16

Advertising and Marketing Professionals

2,265

17

Physiotherapists

1,262

18

Gardeners

1,015

19

Mining Engineers

957

20

Database and Systems Administrators, and ICT Security Specialists

942

Skilled migration under the spotlight at jobs and skills summit | ABC News

Top 20 ngành nghề có nhu cầu cao ở New South Wales

Lưu ý: các ngành nghề được sắp xếp theo mức trung bình hàng tháng của các vị trí tuyển dụng dựa trên nguồn internet từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2022.

Top 20 occupations in demand

IVI job ads

Registered Nurses

2,443

Software and Applications Programmers

2,118

Aged and Disabled Carers

1,442

Construction Managers

1,309

Child Carers

1,279

Retail Managers

1,245

ICT Business and Systems Analysts

1,150

Chefs

1,116

Motor Mechanics

1,011

Advertising and Marketing Professionals

926

Generalist Medical Practitioners

903

Civil Engineering Professionals

843

Electricians

783

Early Childhood (Pre-primary School) Teachers

776

Contract, Program and Project Administrators

752

Metal Fitters and Machinists

742

Physiotherapists

349

Database and Systems Administrators, and ICT Security Specialists

298

Gardeners

278

Computer Network Professionals

168

Top 20 ngành nghề có nhu cầu cao ở Victoria

Lưu ý: các ngành nghề được sắp xếp theo mức trung bình hàng tháng của các vị trí tuyển dụng dựa trên nguồn internet từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2022.

 

Top 20 occupations in demand

IVI job ads

Registered Nurses

2,492

Software and Applications Programmers

2,128

Aged and Disabled Carers

1,300

Construction Managers

1,159

Child Carers

1,098

Retail Managers

1,068

Chefs

982

Early Childhood (Pre-primary School) Teachers

957

Cooks

860

ICT Business and Systems Analysts

859

Motor Mechanics

846

Bar Attendants and Baristas

835

Education Aides

829

Generalist Medical Practitioners

733

Advertising and Marketing Professionals

710

Civil Engineering Professionals

615

Contract, Program and Project Administrators

585

Social Workers

478

Electricians

445

Database and Systems Administrators, and ICT Security Specialists

257

Top 20 ngành nghề có nhu cầu cao ở Queensland

Lưu ý: các ngành nghề được sắp xếp theo mức trung bình hàng tháng của các vị trí tuyển dụng dựa trên nguồn internet từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2022.

Top 20 occupations in demand

IVI job ads

Registered Nurses

1,595

Child Carers

1,105

Aged and Disabled Carers

1,079

Motor Mechanics

925

Software and Applications Programmers

894

Chefs

890

Generalist Medical Practitioners

868

Metal Fitters and Machinists

863

Construction Managers

832

Truck Drivers

787

Electricians

729

Civil Engineering Professionals

676

Retail Managers

663

Contract, Program and Project Administrators

506

ICT Business and Systems Analysts

486

Early Childhood (Pre-primary School) Teachers

453

Mining Engineers

276

Drillers, Miners and Shot Firers

245

Gardeners

244

Physiotherapists

236

Top 20 ngành nghề có nhu cầu cao ở South Australia 

Lưu ý: các ngành nghề được sắp xếp theo mức trung bình hàng tháng của các vị trí tuyển dụng dựa trên nguồn internet từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2022.

Top 20 occupations in demand

IVI job ads

Registered Nurses

536

Aged and Disabled Carers

359

Software and Applications Programmers

299

Motor Mechanics

229

Generalist Medical Practitioners

204

Metal Fitters and Machinists

196

Construction Managers

193

Chefs

191

Truck Drivers

182

Child Carers

173

Electricians

173

Retail Managers

145

Nursing Support and Personal Care Workers

141

Civil Engineering Professionals

121

ICT Business and Systems Analysts

114

Contract, Program and Project Administrators

99

Early Childhood (Pre-primary School) Teachers

81

Physiotherapists

69

Gardeners

60

Database and Systems Administrators, and ICT Security Specialists

36

Top 20 ngành nghề có nhu cầu cao ở Western Australia

Lưu ý: các ngành nghề được sắp xếp theo mức trung bình hàng tháng của các vị trí tuyển dụng dựa trên nguồn internet từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2022.

Top 20 occupations in demand

IVI job ads

Registered Nurses

790

Metal Fitters and Machinists

758

Motor Mechanics

726

Electricians

582

Civil Engineering Professionals

495

Mining Engineers

460

Retail Managers

458

Structural Steel and Welding Trades Workers

437

Child Carers

432

Generalist Medical Practitioners

411

Chefs

411

Truck Drivers

408

Construction Managers

399

Software and Applications Programmers

353

Drillers, Miners and Shot Firers

309

Aged and Disabled Carers

302

Earthmoving Plant Operators

287

ICT Business and Systems Analysts

187

Early Childhood (Pre-primary School) Teachers

159

Database and Systems Administrators, and ICT Security Specialists

77

Top 20 ngành nghề có nhu cầu cao ở Tasmania

Lưu ý: các ngành nghề được sắp xếp theo mức trung bình hàng tháng của các vị trí tuyển dụng dựa trên nguồn internet từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2022.

Top 20 occupations in demand

IVI job ads

Registered Nurses

187

Generalist Medical Practitioners

89

Motor Mechanics

52

Aged and Disabled Carers

50

Chefs

49

Truck Drivers

45

Construction Managers

40

Electricians

38

Retail Managers

37

Occupational Therapists

36

Metal Fitters and Machinists

32

Physiotherapists

32

Civil Engineering Professionals

28

Software and Applications Programmers

23

Internal Medicine Specialists

21

Child Carers

21

Contract, Program and Project Administrators

20

Speech Professionals and Audiologists

19

ICT Business and Systems Analysts

17

Early Childhood (Pre-primary School) Teachers

9

Top 20 ngành nghề có nhu cầu cao ở Northern Territory 

Lưu ý: các ngành nghề được sắp xếp theo mức trung bình hàng tháng của các vị trí tuyển dụng dựa trên nguồn internet từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2022.

Top 20 occupations in demand

IVI job ads

Registered Nurses

141

Motor Mechanics

76

Aged and Disabled Carers

56

Electricians

52

Metal Fitters and Machinists

49

Construction Managers

46

Welfare, Recreation and Community Arts Workers

45

Child Carers

43

Generalist Medical Practitioners

40

Civil Engineering Professionals

38

Social Workers

38

Welfare Support Workers

34

Chefs

29

Human Resource Professionals

28

Contract, Program and Project Administrators

28

Storepersons

27

Waiters

25

Occupational and Environmental Health Professionals

23

Software and Applications Programmers

12

Early Childhood (Pre-primary School) Teachers

12

Top 20 ngành nghề có nhu cầu cao ở Australian Capital Territory 

Lưu ý: các ngành nghề được sắp xếp theo mức trung bình hàng tháng của các vị trí tuyển dụng dựa trên nguồn internet từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2022.

Top 20 occupations in demand

IVI job ads

Software and Applications Programmers

440

Construction Managers

252

ICT Business and Systems Analysts

226

Registered Nurses

193

Child Carers

126

Retail Managers

117

Database and Systems Administrators, and ICT Security Specialists

117

Security Officers and Guards

110

Contract, Program and Project Administrators

108

Generalist Medical Practitioners

103

Chefs

58

Computer Network Professionals

56

Civil Engineering Professionals

55

Aged and Disabled Carers

54

Early Childhood (Pre-primary School) Teachers

47

Social Workers

43

Advertising and Marketing Professionals

43

Electricians

38

Physiotherapists

35

Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers

32

Lưu ý

Thông tin được trình bày trong bản tin từ nguồn Jobs and Skills Australian Government là những điểm yếu tố cơ bản xung quanh các ngành nghề có nhu cầu cao ở Úc. Mọi thông tin liên quan đến bản tin này thể tham khảo tại trang Jobs and Skills Australia. Mặc dù sự nỗ lực đã được thực hiện để cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về các ngành nghề có nhu cầu cao. Ozlinks Education không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ sai sót hoặc thiếu thông tin nào trong phần bản tin này.

Hổ Trợ Skill Assessment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

// function disable copy envent function add_this_script_footer(){ ?>