Cập Nhật Chương Trình Di Trú Bang Nam Úc

Last Updated on December 23, 2022 by Ozlinks Education

Tiểu bang Nam Úc là một nơi thú vị để sống và làm việc cho di dân, mang đến cho bạn những cơ hội tuyệt vời để thực hiện bước tiến trong sự nghiệp tiếp theo của mình và tận hưởng một lối sống mang lại cho bạn nhiều hơn thế. Nếu bạn là một người di cư có tay nghề cao, bạn có thể đủ điều kiện để được đề cử của tiểu bang này.

Chương trình theo diện kỹ năng đề cử của Bang Nam Úc đã cập nhật tin tức vào ngày 22 tháng 12 năm 2022 là Bộ Nội Vụ của Chính phủ Úc đã xác nhận mức phân bổ đề cử cuối cùng của Nam Úc cho năm 2022-2023 như sau:

Phân bổ cuối cùng cho Nam Úc là:

  • Chương trình định cư tay nghề phổ thông (visa 491 và 190): 8.000 suất
  • Chương trình Đầu tư và Đổi mới Kinh doanh (visa 188): 70 suất

Để biết thêm thông tin về phân bổ đề cử 2022-2023 của Bộ Nội Vụ, các cấp độ lập kế hoạch Chương trình định cư, vui lòng truy cập tại đây.

Chương trình định cư tay nghề chung

Chương trình của bang Nam Úc sẽ tiếp tục đề cử các ứng viên Di cư có tay nghề chung (GSM) trong tất cả các luồng onshore và offshore. Nam Úc có nhiều cơ hội cho những người di cư có tay nghề cao nhận được đề cử của bang và bạn có thể tìm thêm thông tin tại đây migration.sa.gov.au/skilled-migrants

Có hai lựa chọn thị thực định cư tay nghề tại bang Nam Úc

  • Thị thực có tay nghề được đề cử thường trú Subclass 190 – Đây là thị thực thường trú do tiểu bang chỉ định dành cho những người di cư có tay nghề cao, cho phép bạn sống và làm việc tại Nam Úc. Tìm hiểu thêm về yêu cầu thị thực Subclass 190 của Bộ Nội Vụ
  • Visa tay nghề khu vực (tạm thời) (Subclass 491) – Đây là thị thực tạm trú do tiểu bang Nam Úc chỉ định dành cho những người di cư có tay nghề cao, cho phép bạn sống và làm việc tại Nam Úc trong tối đa 5 năm và có thể liên kết vào con đường dẫn đến thường trú nhân. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu thị thực Subclass 491 của Bộ Nội Vụ

Chương trình Đầu tư và Đổi mới Kinh doanh

Để quản lý việc phân bổ hạn chế cuối cùng của 70 suất đề cử, chính phủ bang Nam Úc sẽ áp dụng các biện pháp sau đây:

  • Luồng Đổi mới Doanh nghiệp (188A): Quy trình Ý định Đăng ký (ITA) sẽ vẫn mở cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2023 và sau đó sẽ đóng lại trong thời gian còn lại của năm chương trình 2022-23. Một số lượng rất nhỏ ứng viên 188A đã nộp ITA sẽ được mời đăng ký đề cử cấp bang vào tháng 3 năm 2023
  • Diện nhà đầu tư (188B): Dành cho các người đăng ký mới trong thời gian còn lại của năm chương trình
  • Diện Nhà đầu tư quan trọng (188C): Dành cho những người đăng ký mới trong thời gian còn lại của năm chương trình
  • Diện doanh nhân (188E): Số lượng chỗ trống rất hạn chế. Trước tiên, người đăng ký phải liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ để được xem xét cho luồng 188E và nhận thông tin về cả tính đủ điều kiện và tính khả dụng
  • Các đơn xin đề cử cấp tiểu bang 888 và 132 đơn xin xét duyệt không bị ảnh hưởng bởi các vị trí đề cử và sẽ vẫn mở cho đến ngày 26 tháng 6 năm 2023.

Nguồn từ migration.sa.gov.au/skilled-migrants

Nghiên cứu và phân tích đã phát hiện ra rằng có những lợi ích kinh tế từ việc di cư có tay nghề phát sinh từ việc chuyển giao các kỹ năng cho cư dân Úc. Thế nên định cư Úc là sự lựa chọn thông minh!

Khám phá cơ hội du học Úc

Nền giáo dục đẳng cấp thế giới, hệ thống giáo dục của Australia đào tạo ra các nhà khoa học, các nhà thiết kế , các nhà sư phạm và những người theo chủ nghĩa nhân đạo là những người thay đổi thế giới- tìm hiểu xem bạn có thể tham gia cùng họ như thế nào ở đây.

Hổ Trợ Skill Assessment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

// function disable copy envent function add_this_script_footer(){ ?>