Chính phủ Úc công bố chỉ tiêu định cư năm 2022 – 2023

Last Updated on December 22, 2022 by Ozlinks Education

Chính Phủ Úc đã công bố chỉ tiêu của chương trình định cư năm 2022 – 2023. Quy mô và thành phần của Chương trình định cư được thiết lập hàng năm cùng với quy trình Ngân sách của Chính Phủ Úc. Để cung cấp thông tin cho các kế hoạch và thiết lập chính sách của Chương trình định cư 2022 – 2023, quá trình tham vấn đã diễn ra rộng rãi với chính quyền các bang và lãnh thổ Úc, đại diện của các học viện, ngành công nghiệp, hiệp hội và các tổ chức cộng đồng.

Khi lập kế hoạch cho Chương trình định cư, Chính phủ Úc xem xét những điều sau:

  • Đệ trình công khai
  • Dự báo kinh tế và lực lượng lao động
  • Nghiên cứu quốc tế
  • Di cư ròng ra nước ngoài, và
  • Mô hình kinh tế và tài chính.

Với tất cả chỉ tiêu Chính Phủ Úc đưa ra sẽ đảm bảo rằng Úc vẫn là điểm đến ưa thích của các di dân trên toàn thế giới đặt biệt là du học sinh, chuyên viên kỹ năng cao và doanh nhân Việt. Sau đây là những điều cần biết về di trú Úc của năm 2022 – 2023.

Chỉ tiêu định cư Úc năm 2022-2023

Vào ngày 2 tháng 9 năm 2022, Chính phủ Úc đã chính thức thông báo mức kế hoạch cho Chương trình định cư năm 2022-2023 sẽ tăng lên 195,000 suất. Chính phủ đã công bố thành phần chi tiết của Chương trình định cư như một phần của Ngân sách được giao vào ngày 25 tháng 10 năm 2022.​

Chương trình định cư 2022-2023 sẽ giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt nhân sự lao động nghiêm trọng trong thị trường lao động, người Úc chưa thể đáp ứng với nhu cầu của các ngành nghề trong thị trường lao động. Chương trình định cư sẽ có mức kế hoạch là 195.000 suất thị thực. Chương trình bao gồm những diện thị thực sau:

1.Diện Kỹ năng (142,400 suất) – diện kỹ năng được thiết kế để cải thiện năng lực sản xuất của nền kinh tế và lấp đầy sự thiếu hụt kỹ năng trong thị trường lao động, bao gồm cả những người ở khu vực nông thôn của Úc.

2. Diện Gia đình (52.500 suất) – diện này chủ yếu bao gồm thị thực Gia đình, cho phép người Úc đoàn tụ với các thành viên gia đình từ nước ngoài và cung cấp cho họ con đường trở thành công dân.

(a) Từ năm 2022-23, thị thực Gia đình sẽ được cấp trên cơ sở theo nhu cầu để tạo điều kiện đoàn tụ gia đình. Điều này sẽ giúp giảm thời gian cấp thị thực Gia đình và thời gian xử lý cho nhiều đương đơn.

(b)Với 40.500 thị thực Gia đình được ước tính cho năm 2022 – 2023 cho mục đích lập kế hoạch, lưu ý rằng ước tính này không có mức trần (ceiling).

(c) 3000 Thị thực trẻ em được ước tính cho năm 2022-2023 cho các mục đích lập kế hoạch, lưu ý rằng danh mục này là do nhu cầu và không có mức trần (ceiling).

3.Diện đặc biệt (100 suất) – diện này cấp thị thực cho những người có hoàn cảnh đặc biệt, bao gồm cả thường trú nhân trở về Úc sau một thời gian ở nước ngoài.

Bảng thông tin Chương trình định cư năm 2022-2023

Các cấp độ lập kế hoạch Chương trình định cư như đã công bố như một phần của Ngân sách Liên bang. Bảng thông tin so sánh chỉ tiêu năm 2022 và năm 2023 như sau:

Visa Stream

Visa Category

2021-22 Planning levels

2022-23 Planning levels

​Skill

Employer Sponsored

22,000

35,000

 

Skilled Independent

6,500

32,100​

 

Regional

11,200

34,000

 

State/Territory Nominated

11,200

31,000

 

Business Innovation & Investment

13,500

5,000

 

Global Talent (Independent)

15,000

5,000

 

Distinguished Talent

200

300

 

Skill Total

79,600

142,400

Family

Partner1

72,300

40,500

 

Parent

4,500

8,500

 

Child1

3,000

3,000

 

Other Family​

500

500​

 

​​Family Total

80,300

​52,500

 

Special Eligibility

100

100

Total Migration Program

160,000

195,000

 

*Đối với năm 2022-23, việc cung cấp các loại thị thực Đối tác và Con cái được đáp ứng theo nhu cầu, chỉ với các mức độ lập kế hoạch mang tính biểu thị.

Phân bổ đề cử của Bang và Lãnh thổ năm 2022-2023

Là một phần của chương trình định cư Úc, các loại thị thực được đề cử của tiểu bang và lãnh thổ của Úc, phân bổ đề cử năm 2022-2023. Những người định cư kỹ năng tay nghề cao có xu hướng và tỷ lệ tham gia cao vào lực lượng lao động Úc. Điều này có nghĩa là những người định cư có tay nghề cao giúp kích thích tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng việc làm.

State

Skilled Nominated (Subclass 190) visa

Skilled Work Regional (Subclass 491) visa

Business Innovation and Investment Program (BIIP)

ACT

2,025

2,025

10

NSW

9,108

6,168

260

NT

600

1,400

15

QLD

3,000

2,000

235

SA

2,700

5,300

70

TAS

2,000

2,250

10

VIC

11,500

3,400

170

WA

5,350

2,790

40

Total

36,283

25,333

810

Nghiên cứu và phân tích đã phát hiện ra rằng có những lợi ích kinh tế từ việc di cư có tay nghề phát sinh từ việc chuyển giao các kỹ năng cho cư dân Úc. Thế nên định cư Úc là sự lựa chọn thông minh!

Khám phá các lựa chọn học tập tại Úc

Hệ thống giáo dục ở Úc đào tạo ra các nhà khoa học, các nhà nhà thiết kế, các nhà nhà khoa học và nhà sư phạm, những người có khả năng thay đổi thế giới nhờ nền giáo dục đẳng cấp thế giới mà họ nhận được. Tìm hiểu làm thế nào để làm điều đó. Làm thế nào chính xác bạn sẽ trở thành một trong số họ ở Úc?

Hổ Trợ Du Học Úc
Hổ Trợ Skill Assessment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

// function disable copy envent function add_this_script_footer(){ ?>