Đánh giá kỹ năng định cư là gì?

danh gia ky nang dinh cu uc ozlinksedu

NGHE BẢN TIN

Last Updated on November 14, 2023 by Ozlinks Education

 

Đánh giá kỹ năng định cư Migration Skills Assessment (MSA) dành cho những đương đơn dự định nộp đơn vào Bộ Nội vụ để xin thị thực định cư có tay nghề như Visa 491, Visa 190Visa 189. Đánh giá kỹ năng là một phần phải có trong đơn xin thị thực định cư có tay nghề của họ.

Cơ quan đánh giá có liên quan được Chính phủ Úc ủy quyền sẽ ban hành kết quả đánh giá kỹ năng. Cơ quan đánh giá là một tổ chức xác minh rằng các kỹ năng và trình độ của bạn đáp ứng các yêu cầu để làm việc trong ngành nghề bạn đã chọn (ANZSCO). Chỉ kết quả đánh giá kỹ năng định cư thành công mới có thể được sử dụng để hỗ trợ đơn xin thị thực của bạn cho mục đích di cư với Bộ Nội vụ.

Tôi có thể xin PR ở Úc mà không cần đánh giá kỹ năng không?

Đánh giá kỹ năng là một trong những yêu cầu bắt buộc của các visa định cư có tay nghề Úc theo các thị thực định cư có tay nghề tổng quát tính theo thang điểm, bao gồm Visa 189 độc lập, Visa 491 do tiểu bang đề cử, Visa 190 được đề cử có tay nghề hoặc Visa 494 được đề cử vùng miền. Do đó, nếu bạn không thể đáp ứng các yêu cầu đánh giá kỹ năng, bạn không thể nộp đơn xin các loại thị thực này.

Tôi có thể nộp EOI mà không cần đánh giá kỹ năng không?

Đánh giá kỹ năng là một trong những tiêu chí bắt buộc đối với thị thực định cư có tay nghề chẳng hạn như Visa 189, Visa 491Visa 190 theo chương trình tính điểm. Trước tiên, bạn phải đạt được đánh giá kỹ năng tích cực trong nghề nghiệp mà bạn đang đề cử trước khi nộp đơn biểu hiện quan tâm (EOI). Do đó, nếu bạn không có kết quả đánh giá kỹ năng tích cực, bạn sẽ không đủ điều kiện để đăng ký EOI.

Đánh giá kỹ năng định cư có hiệu lực trong bao lâu?

Đối với mục đích định cư có tay nghề, kết quả đánh giá kỹ năng tích cực thường có giá trị trong ba (3) năm kể từ ngày cấp. Để xác nhận, bạn nên kiểm tra với các cơ quan đánh giá ngành nghề của bạn.

Mất bao lâu để hoàn thành đánh giá kỹ năng di cư?

Lộ trình chỉ được xác định bởi ngành nghề ANZSCO của bạn và cơ quan thẩm định. Mỗi cơ quan đánh giá có tiêu chí và khung thời gian đánh giá kỹ năng riêng. Đồng thời, thời gian cần thiết để hoàn thành quy trình sẽ khác nhau tùy thuộc vào cách bạn trình bày các bằng chứng tài liệu hồ sơ của mình có hoàn thiện hay không. Thời gian xử lý hồ sơ đánh giá kỹ năng từ các cơ quan thẩm định rất đa dạng vì nó tùy thuộc vào nghề nghiệp của bạn. Liên hệ với Ozlinks Education để được tư vấn miễn phí.

Chi phí đánh giá kỹ năng định cư là bao nhiêu?

Phí đơn đánh giá kỹ năng chỉ được xác định bởi ngành nghề ANZSCO và cơ quan thẩm định. Mỗi cơ quan đánh giá có một bộ phí đăng ký đánh giá kỹ năng riêng. Người nộp đơn nên liên hệ cơ quan thẩm định thích hợp về phí nộp đơn. Hoặc liên hệ với Ozlinks Education để được tư vấn miễn phí.

Hỗ trợ đánh giá kỹ năng

Mỗi cơ quan đánh giá có bộ tiêu chí, thủ tục và mốc thời gian đánh giá kỹ năng riêng. Tiêu chí này được thực hiện bởi cơ quan đánh giá và liên quan đến nghề nghiệp ANZSCO mà bạn đã chọn từ Danh sách ngành nghề có tay nghề (SOL), sẽ được cơ quan đánh giá đánh giá tuân thủ các tiêu chuẩn chuyên môn liên quan.

Ozlinks Education cung cấp dịch vụ hỗ trợ các chương trình đánh giá kỹ năng. Chúng tôi hổ trợ bạn chọn cơ quan đánh giá phù hợp và các yêu cầu của cơ quan đó theo nghề nghiệp ANZSCO mà bạn đã chọn. Kinh nghiệm kiểm tra tài liệu của chúng tôi đảm bảo rằng bạn đã đáp ứng các yêu cầu về thủ tục giấy tờ cho tiêu chí đăng ký đánh giá kỹ năng. Cách tiếp cận này sẽ cho phép chúng tôi trình bày đơn đăng ký của bạn để có kết quả tốt nhất có thể.

Hỗ Trợ Đánh Giá Kỹ Năng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

// function disable copy envent function add_this_script_footer(){ ?>