Định cư Úc với ngành Vật lý trị liệu

Định cư Úc với ngành vật lý trị liệu ozlinks.au

NGHE BẢN TIN

Last Updated on March 5, 2023 by Ozlinks Education

Ở Úc ngành Vật lý trị liệu (Physiotherapy) là một trong những lĩnh vực phụ trong ngành y, kết hợp các loại kỹ thuật vật lý trị liệu khác nhau để điều trị cho những bệnh nhân có chức năng cơ thể bị suy giảm. Các chuyên gia vật lý trị liệu không chỉ giúp bệnh nhân phục hồi thể chất thông qua vật lý trị liệu mà họ còn hỗ trợ bệnh nhân vượt qua những trở ngại về tinh thần để phục hồi sức khỏe.

Trong bài viết này Ozlinks Education chia sẽ về lộ trình của chương đánh giá tay nghề ngành Vật lý trị liệu. Đây là một trong những điều kiện bạn phải đáp ứng được để xin các loại visa tạm trú hoặc thường trú ở Úc.

Ngành Vật lý trị liệu ở Úc

Ngành Vật lý trị liệu là cánh cửa mở ra cơ hội định cư cho di dân Việt Nam, và là một trong những ngành nghề đang mở rộng với tốc độ phát triển nhanh ở Úc. Các chuyên gia vật lý trị liệu được cả bệnh nhân và người chủ của họ tôn trọng, điều này góp phần tạo ra nhu cầu cao đối với các dịch vụ vật lý trị liệu. Nghề nghiệp trong ngành vật lý trị liệu mang đến nhiều triển vọng việc làm, bao gồm cả những người làm việc trong phòng khám tư nhân, bệnh viện và các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Điều này làm cho vật lý trị liệu trở thành một nghề có khả năng rất thỏa mãn.

Đánh giá tay nghề định cư Úc là gì?

Đánh giá tay nghề định cư, được gọi là Migration Skills Assessment (MSA), là một trong những yêu cầu chính khi xin visa tạm trú như visa 482, visa 494, visa 491 và những visa thường trú như visa 186, visa 190 hoặc 189. Kết quả của chương trình đánh giá tay nghề công nhận nếu bạn có các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết ở mức độ yêu cầu để làm việc tại Úc, trong ngành nghề được chỉ định trên danh sách ANZSCO.

Các cơ quan đánh giá tay nghề là những tổ chức Bộ Nội Vụ bổ nhiệm, để đảm trách quy trình và các yếu tố yêu cầu cho mỗi mã số ngành nghề ANZSCO. Chỉ một kết quả tích cực từ chương trình đánh giá tay nghề mới có thể được sử dụng để xin đơn thị thực.

Đánh giá tay nghề cho ngành Vật lý trị liệu

Ngành Vật lý trị liệu Physiotherapist ANZSCO: 252511 có cần làm đánh giá tay nghề không?

Ngành Vật lý trị liệu Physiotherapist hiện đang trên danh sách Kỹ năng Chiến Lược Trung và Dài hạn (MLTSSL) do Bộ Nội Vụ quy định. Điều này có nghĩa là ngành vật lý trị liệu rất được phổ biến, có nhu cầu cao trong lảnh vực ngành y và trong thị trường lao động Úc. Để xin các loại visa như visa 491, visa 494, visa 190, visa 189 hoặc visa 186 direct entry, bạn cần phải làm đánh giá tay nghề.

Danh sách visas cần phải làm đánh giá tay nghề:

Tại sao chuyên gia vật lý trị liệu có trình độ ở nước ngoài cần phải được đánh giá?

Nếu bạn là một chuyên gia vật lý trị liệu có trình độ ở nước ngoài và muốn làm việc với tư cách là một chuyên gia vật lý trị liệu tại Úc, bạn sẽ cần phải đáp ứng được một số tiêu chí nhất định để đáp ứng các tiêu chuẩn hành nghề vật lý trị liệu tại Úc.

Hội đồng Vật lý trị liệu Úc là cơ quan đánh giá các chuyên gia vật lý trị liệu có trình độ ở nước ngoài muốn hành nghề tại Úc. Vai trò của Hội đồng là đánh giá trình độ và kỹ năng của các chuyên gia vật lý trị liệu đủ tiêu chuẩn ở nước ngoài cho mục đích đăng ký và di cư tới Úc làm việc.

Sau khi Hội đồng đã đánh giá rằng bạn đáp ứng các tiêu chuẩn năng lực vật lý trị liệu của Úc và bạn sẽ nhận được Chứng chỉ, bạn sẽ cần phải có Đăng ký chính thức từ Cơ quan quản lý hành nghề y tế Úc (Ahpra) để có giấy phép hành nghề là một chuyên gia Vật lý trị liệu tại Úc.

Lộ trình đánh giá tay nghề

Lộ trình Đánh giá Tiêu chuẩn của Hội đồng là lộ trình đánh giá phổ biến nhất dành cho các chuyên gia vật lý trị liệu có băng cấp trình độ ở nước ngoài muốn được đăng ký và làm việc với tư cách là một chuyên gia vật lý trị liệu tại Úc. Các đánh giá trong lộ trình sẽ xác định xem bạn có thể thực hành được theo tiêu chuẩn được đặt ra trong Ngưỡng Thực hành Vật lý trị liệu ở Úc hay không.

Lưu ý: Lộ trình Đánh giá Tiêu chuẩn, thích hợp cho những Việt có bằng cấp vật lý trị liệu ở Việt Nam muốn định cư Úc.

Lộ trình Đánh giá Tiêu chuẩn bao gồm những bước gì?

Lộ trình Đánh giá Tiêu chuẩn bao gồm 5 giai đoạn yêu cầu bạn chứng minh trình độ chuyên môn, kiến ​​thức và năng lực lâm sàng của mình để làm việc với tư cách là một chuyên gia vật lý trị liệu tại Úc. Lộ trình bao gồm 5 bước như sau:

Bước 1: Eligibility Assessment – Đánh giá bằng cấp

Chào mừng bạn đến với giai đoạn đầu tiên của lộ trình trình đánh giá tay nghề, khi bạn hướng tới mục tiêu trở thành môt chyển gia vật lý trị liệu có đăng ký chính thức để được hành nghề trong lảnh vực vật lý trị liệu ở Úc.

Đánh giá tính đủ điều kiện Trong bước một. Giai đoạn này cơ quan thẩm định sẽ làm một đánh giá về bằng cấp vật lý trị liệu của bạn. Họ sẽ đánh giá dựa trên bảng điểm và tài liệu cần thiết để đảm bảo bạn có bằng cấp vật lý trị liệu cấp đầu vào đáp ứng được Lộ trình Đánh giá Tiêu chuẩn. Bằng cấp của bạn phải được công nhận để tiếp tục đi bước 2.

Phí đóng đơn đánh giá bước một là: $1,120 AUD

Bước 2: Cultural Safety Training – Huấn luyện an toàn văn hóa

Trong cộng đồng Úc, điều quan trọng là tất cả những người hành nghề chăm sóc sức khỏe đều có thể hành nghề theo những cách an toàn về mặt văn hóa, đặc biệt khi làm việc với thổ dân Úc và dân đảo Torres Strait. Bạn phải thực hành bài kiểm tra, bạn sẽ được cung cấp tài liệu để học về Huấn luyện an toàn văn hóa online. Bạn cần phải đậu bài kiển tra này để đăng ký bước 3 của lộ trình.

Phí đóng đơn đánh giá bước hai là: $225 AUD

Bước 3: Written Assessment – Đánh giá làm bài test

Đánh giá bằng bài viết văn bản là giai đoạn tiếp theo trong lộ trình đánh giá của bạn. Bài Đánh giá Bằng Văn bản đánh giá kiến ​​thức, kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định của bạn để đảm bảo nó đáp ứng các Ngưỡng Thực hành Vật lý trị liệu tại Úc do Hội đồng Vật lý trị liệu Úc đặt ra.

Đánh giá bằng văn bản được hoàn thành bằng cách làm một bài kiểm tra qua trực tuyến online, hoặc bạn có thể chọn tham gia làm bài kiểm tra này tại địa điểm của cơ quan thẩm định Australian Physiotherapy Council.

Phí đóng đơn đánh giá bước ba là: $1930 AUD

Bước 4: Clinical Assessment – Đánh giá lâm sàng

Đánh giá lâm sàng là giai đoạn thứ tư của Lộ trình đánh giá tiêu chuẩn, giai đoạn này họ sẽ kiểm tra bạn thể hiện kỹ năng lâm sàng và lập luận của bạn, đồng thời thực hiện các cuộc tư vấn an toàn và hiệu quả. Việc đánh giá được thực hiện trong một môi trường mô phỏng, phòng thí nghiệm mô phỏng, với các chuyên gia chuyên nghiệp mô phỏng và các bệnh nhân thực sự. Có ba thành phần thực hành bắt buộc trong giai đoạn này bao gồm:

 • vật lý trị liệu cơ xương khớp
 • vật lý trị liệu thần kinh
 • vật lý trị liệu tim mạch

Phí đóng đơn đánh giá bước tư là: $4200 AUD

Bước 5: Hoàn hồ sơ đánh giá kỹ năng

Sau khi có kết quả bước 4 của lộ trình đánh và bạn đã có Đăng ký chung với Ủy ban Vật lý trị liệu Úc và đáp ứng được yêu cầu trình độ tiếng Anh, bạn có thể hoàn thành bước 5 của lộ trình đánh giá tay nghề ngành Vật lý trị liệu.

Tại bước này, bạn không cần cung cấp bằng chứng về việc làm để khẳng định thời gian làm việc của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đi theo những visa Kỹ Năng Thường Trú 190 hoặc Kỹ Năng Độc Lập 189, hoặc thị thực Kỹ Năng Vùng Miền (Tạm trú) thị thực dựa trên điểm,  tính theo thang điểm và bạn muốn đánh giá kinh nghiệm làm việc để khẳng định điểm, bạn cần cung cấp những bằng chứng để chứng minh bạn đã làm việc làm việc với chức vụ là một chuyên gia Vật lý trị liệu, bạn cần cung cấp thông tin sau:

 • Thư xác nhận làm việc
 • Hợp đồng làm việc
 • Phiếu lương
 • Giấy khai thuế
 • Bằng chứng hưu bổng

Phí đóng đơn đánh giá bước năm là: $1650 AUD

Hoàn thành bước 5 năm của lộ trình đánh gia, các ứng viên thành công sẽ được cấp Chứng chỉ Đánh giá Kỹ năng để cho phép họ nộp Biểu thức Quan tâm (EOI) SkillSellect, đây là điều kiện bắt buộc để xin đơn xin thị thực tính theo thang điểm.

Yêu cầu về Tiếng Anh

Điều kiện bắt buộc của chương trình đánh giá tay nghề, ngành vật lý trị liệu là bạn phải có chuẩn đầu vào về trình độ tiếng Anh. Điều kiện tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả những chuyên gia Vật lý trị liệu có bằng cấp ở nước ngoài hoặc bằng cấp Úc.

Bạn phải đạt được chứng chỉ tiếng Anh với số điểm như sau:

 • Chứng chỉ IELTS với tổng điểm tối thiểu là 7.0 và điểm tối thiểu là 7.0 cho mỗi kỹ năng nghe, đọc, viết và nói, hoặc
 • Chứng chỉ PTE Academic với tổng điểm tối thiểu là 65 và điểm tối thiểu là 65 cho mỗi kỹ năng nghe, đọc, viết và nói, hoặc
 • Chứng chỉ TOEFL IBT với tổng điểm tối thiểu là 64 và điểm tối thiểu kỹ năng nghe 24, đọc 24, viết 27 và nói 23, hoặc
 • Chứng chỉ OET với điểm tối thiểu là B trong mỗi bốn thành phần nghe, đọc, viết và nói.
Đăng Ký Ngay

Phí tham gia đánh giá tay nghề

Các chuyên gia vật lý trị liệu có trình độ bằng cấp ở nước ngoài, tham gia chương trình đánh giá tay nghề, khi nộp đơn nghi danh phải thanh toán tại thời điểm đăng ký cho mỗi đơn đăng ký đánh giá, phí đóng cho cơ quan thẩm định như sau:

Application type

Fee amount AUD

Eligibility Assessment &
Cultural Safety Training

$1,120
$225

Written Assessment*

$1,930

Clinical Assessment**

$4,200

Complete Skills Assessment

$1,650

*Written Assessment Resit = $1,930
**Clinical Assessment Resit per assessment area = $1,400

Công việc của chuyên gia Vật lý trị liệu

Các chuyên gia Vật lý trị liệu giúp những người có vấn đề về thể chất do bệnh tật, chấn thương, khuyết tật hoặc do tuổi tác. Các chuyên gia Vật lý trị liệu giúp mọi người ở mọi lứa tuổi, từ trẻ sơ sinh đến người lớn tuổi. Các chuyên gia Vật lý trị liệu làm việc ở nhiều nơi khác nhau, chẳng hạn như bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám tư nhân, câu lạc bộ thể thao và nơi làm việc.

Nhiệm vụ bao gồm:

 • điều trị khả năng cơ, thần kinh, khớp và chức năng để xác định và đánh giá các vấn đề về thể chất của bệnh nhân
 • thiết kế các chương trình điều trị để giải quyết các vấn đề của bệnh nhân
 • điều trị bệnh nhân để giảm đau, cải thiện tuần hoàn, tăng cường cơ bắp, cải thiện chức năng tim mạch, tim mạch và hô hấp, phục hồi khả năng vận động của khớp, cải thiện sự cân bằng và phối hợp
 • sử dụng các đặc tính trị liệu của tập thể dục, nhiệt, lạnh, xoa bóp, thao tác, thủy trị liệu, điện trị liệu, tia cực tím và tia hồng ngoại và siêu âm trong điều trị bệnh nhân
 • xem xét, liên tục theo dõi, đánh giá và đánh giá các chương trình và phương pháp điều trị
 • tư vấn với các Chuyên gia Y tế khác theo yêu cầu về các vấn đề, nhu cầu và tiến độ của bệnh nhân
 • hướng dẫn người bệnh và người nhà của họ về các thủ tục để được tiếp tục điều trị tại nhà
 • ghi lại các phương pháp điều trị được đưa ra và phản ứng cũng như tiến triển của bệnh nhân
 • phát triển và thực hiện các chương trình sàng lọc và nâng cao sức khỏe phòng ngừa

Lương của nhà Vật lý trị liệu bao nhiêu?

Theo nguồn seek.com.au, mức lương trung bình hàng năm cho các công việc Vật lý trị liệu ở Úc dao động từ $80,000 đến $95,000 năm. Mức lương tùy thuộc vào độ kinh nghiệm thâm niên của mỗi cá nhân và tùy thuộc vào vị trí của họ.

Định cư Úc với ngành Vật lý trị liệu

Thị thực di cư có tay nghề nói chung cho phép những người có tay nghề cao làm việc và cư trú tại Úc. Đây là một hệ thống dựa trên điểm và là hình thức di cư phổ biến nhất đến Úc. Nó nhắm đến những người có khả năng được tuyển dụng cao trong các ngành nghề thiếu kỹ năng, những người sẵn sàng di cư đến Úc để cải thiện lực lượng lao động. Chương trình General Skilled Migration rất thích hợp cho du học sinh Việt đang sống và học tập tại Úc có những bằng Đại học về ngành Vật lý trị liệu, hoặc di dân Việt có bằng cấp đại học ngành Vật lý trị liệu tại Việt Nam. Nếu bạn đáp ứng được những điều kiện và bạn có thể đạt được mức điểm tối thiểu 65 điểm hoặc cao hơn, bạn có thể đi theo những visa sau:

Truy cập tại những đường link sau để biết rõ điều kiện của từng loại visa để xác định rõ là thể loại visa nào thích hợp với hoàn cảnh của bạn.

Lưu ý

Thông tin được trình bày trên đây là những điểm yếu tố quan trọng, dữ liệu cơ bản xung quanh quy trình đăng ký chương trình đánh giá tay nghề ngành Vật lý trị liệu sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi cá nhân. Mặc dù sự nỗ lực đã được thực hiện để cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về chương trình này qua Lộ trình Đánh giá Tiêu chuẩn. Ozlinks Education không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ sai sót hoặc thiếu thông tin nào trong phần này. Bạn sẽ có nhận được tư vấn cá nhân phù hợp với ngành nghề trên danh sách ANZSCO và hoàn cảnh của mình, xin vui lòng liên hệ Zalo/Viber: +61 402 698 686 hoặc email [email protected]. Chúc bạn thành công trên con đường sự nhiệp trong ngành Vật lý trị liệu tại Úc

Đăng Ký Ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

// function disable copy envent function add_this_script_footer(){ ?>