NGHE BẢN TIN

Tổng Quan Về Visa 482

Last Updated on February 28, 2023 by Ozlinks Education

Thị thực 482 là visa kỹ năng tạm thời, còn gọi là Visa lao động TSS, dành cho lao động có tay nghề trong danh sách nghề nghiệp ngắn hạntrung hạn. Để nộp đơn xin loại thị thực 482, người nộp đơn phải được bảo trợ bởi một chủ lao động ở Úc và phải có sự chấp thuận đề cử hợp lệ một nghề nghiệp trên danh sách nghề, được đề cử bởi chủ lao động đó. Tùy thuộc vào nghề nghiệp và dòng phân loại mà bạn nộp đơn, thị thực này cho phép bạn và bất kỳ thành viên trong gia đình của bạn đã được cấp thị thực này, sống và làm việc ở Úc trong thời hạn từ 2 tới 4 năm. Nếu nghề nghiệp bạn đã nộp trên dòng phân loại trung hạn, bạn sẽ có cơ hội liên kết vào thường trú nhân dưới sự bảo trợ từ chủ lao động của bạn.

Chương trình thị thực lao động 482 Kỹ năng tạm thời (TSS) được chính phủ Úc quy định để hổ trợ cho các chủ doanh nghiệp Úc khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động bằng cách bảo trợ những người lao động nước ngoài có tay nghề cao cho những vị trí mà họ không thể tìm được những ứng viên địa phương có kỹ năng cần thiết cho vị trí đó. Tức là trước khi bảo lãnh người lao động, doanh nghiệp đó phải chứng minh là họ không tìm được người lao động thường trú Úc nào có kỹ năng và kinh nghiệm làm việc phù hợp cho vị trí đó.

Phân loại 482 Kỹ năng Tạm thời (TSS) bao gồm ba phân luồng: Luồng Ngắn hạn, Luồng Trung hạn và Luồng Thỏa thuận Lao động.

Luồng ngắn hạn

Các ứng viên có nghề nghiệp ANZSCO trong danh sách nghề nghiệp có tay nghề ngắn hạn (STSOL), được phân loại là Luồng ngắn hạn. Nếu bạn được cấp thị thực này, bạn sẽ có thể làm việc cho chủ lao động của bạn trong thời gian hai năm với tùy chọn gia hạn thời gian lưu trú của bạn cho thêm hai năm dưới sự bảo trợ từ chủ lao động của bạn. Tuy nhiên, dưới phần luồng ngắn hạn bạn sẽ không có con đường dẫn đến thường trú nhân.

Luồng trung hạn

Các ứng viên có nghề nghiệp ANZSCO trong Danh sách Kỹ năng Chiến lược Trung và Dài hạn (MLTSSL) được phân loại là Luồng trung hạn. Nếu bạn được cấp thị thực này, bạn sẽ có thể đến Úc làm việc cho chủ lao động của bạn trong thời gian tối đa bốn năm, sau ba năm làm việc cho chủ lao động, bạn sẽ có thể xin nộp đơn thường trú nếu bạn đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện của Visa 186 Chương trình Đề cử Nhà tuyển dụng (ENS). Điều này, bạn cần có sự bảo trợ từ chủ lao động.

Luồng thỏa thuận lao động

Thị thực 482 dưới phần luồng thỏa thuận lao động dành cho những ứng viên được chủ lao động bảo trợ và đề cử dưới thỏa thuận lao động họ đã có. Thỏa thuận lao động là một thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và chính phủ Úc, thỏa thuận lao động này cho phép các doanh nghiệp bảo trợ người lao động đến Úc làm việc theo các điều khoản của thỏa thuận lao động họ được cấp.

ĐĂNG KÝ RPL

Liên hệ với Ozlinks để biết thêm thông tin.

Quy trình nộp đơn thị thực TSS Visa 482

Quy trình nộp đơn xin thị thực lao động 482, Kỹ năng tạm thời TSS bao gồm ba bước: Bước 1: Xin đơn bảo trợ, Bước 2: Xin đơn Đề cử, Bước 3: Đơn xin Thị thực.

1-Đơn xin bảo trợ

Trước tiên, doanh nhiệp phải nộp đơn để được cấp giấy chấp thuận để bảo trợ người lao động ở nước ngoài đến Úc làm việc. Để đáp ứng các yêu cầu này, doanh nhiệp phải hoạt động hợp pháp và tích cực tại Úc dưới tên kinh doanh và mã số thuế hợp pháp của họ. Để chứng minh rằng hoạt động kinh doanh của họ đáp ứng các yêu cầu, họ phải cung cấp các tài liệu hỗ trợ như giấy tờ khai thuế công ty hai năm gần nhất, báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh (BAS), hợp đồng thuê mặt bằng, kế hoạch kinh doanh chi tiết, v.v. Loại bằng chứng được yêu cầu sẽ khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của mỗi doanh nhiệp.

Có ba thể loại nhà bảo trợ khác nhau.

Nhà bảo trợ doanh nghiệp tiêu chuẩn (SBS): Đây là lựa chọn phổ biến nhất cho các doanh nhiệp Úc có trụ sở tại Úc.

Nhà bảo trợ doanh nhiệp ở nước ngoài (OBS): Thích hợp cho những doanh nhiệp có trụ sở tại một quốc gia khác muốn bảo trợ cho một nhân viên nước ngoài làm việc tại chi nhánh của họ ở Úc.

Doanh nghiệp được công nhận bảo trợ (ABS): Thích hợp cho chủ lao động Úc có giấy chấp thuận bảo trợ tiê chuẩn (SBS) và mong muốn trở thành nhà bảo trợ doanh nghiệp được công nhận (ABS) để nhận được các lợi ích như thời gian xử lý nhanh hơn và giảm giá cho các yêu cầu kiểm tra thị trường lao động.

Nếu đơn xin bảo trợ của họ được chấp thuận, giấy chấp thuận bảo trợ của họ sẽ có hiệu lực trong 5 năm và họ sẽ có thể bảo trợ người lao động nước ngoài đến Úc làm việc thông qua chương trình thị thực TSS. Họ phải đáp ứng một số trách nhiệm đối với Bộ Nội vụ (DHA) và Bộ lao động sau khi họ trở thành Nhà bảo trợ Doanh nghiệp Tiêu chuẩn (SBS) hoặc Nhà bảo trợ được Công nhận (ABS).

2- Đơn xin đề cử

Nghề nghiệp và thử nghiệm thị trường lao động (LMT)

Để đề cử một người lao động ở nước ngoài đến Úc làm việc, trước tiên công ty phải xác định ngành nghề nào của ANZSCO mà người lao động sẽ được đề cử và nghề nghiệp được chỉ định phải nằm trong danh sách MLTSSL hoặc STSOL. Hơn nữa, công ty phải chứng minh rằng công ty đã nổ lực nhưng không tìm được người lao động thường trú Úc phù hợp cho vị trí đó. Để cung cấp bằng chứng này, công ty phải tiến hành thử nghiệm thị trường lao động (LMT). MLT yêu cầu công ty đăng ít nhất 3 quảng cáo việc làm cho nghề nghiệp được chỉ định trên các trang web danh sách việc làm chính và các trang web về lực lượng lao động của chính phủ tại Úc trong ít nhất 28 ngày trước khi nộp đơn đề cử.

Thử nghiệm thị trường lao động Yêu cầu thay thế

Thử nghiệm thị trường lao động (LMT) không áp dụng khi người sử dụng lao động bảo trợ người lao động nước ngoài cho một vị trí đề cử với mức lương hàng năm từ 250,000 đô la Úc trở lên, không bao gồm tiền hưu bổng. MLT cũng không áp dụng cho các nghề nghiệp được liệt kê trong các lĩnh vực chuyên môn có liên quan như THỂ THAO, NGHIÊN CỨU HỌC THUẬT và ĐẦU BẾP TÀI NĂNG HÀNG ĐẦU, trong đó vị trí thuộc loại xuất sắc quốc tế. Để xem danh sách nghề nghiệp, bấm vào đây.

Ai có thể được miễn kiểm tra thị trường lao động?

LMT được miễn khi áp dụng Nghĩa vụ Thương mại Quốc tế (ITO). Bấm vào đây để biết chi tiết đầy đủ về việc miễn trừ LMT.

Mức lương thị trường

Mức lương đề xuất cho vị trí được đề cử phải đáp ứng hai điều kiện sau. Mức lương phải cao hơn Ngưỡng thu nhập di cư có tay nghề tạm thời (TSMIT), hiện tại là $53,900 cộng thêm tiền hưu bổng. Thứ hai, mức lương đề xuất phải cạnh tranh cho vị trí đề cử điều này đảm bảo rằng người lao động sẽ được trả lương tương đương với những người lao động thường trú Úc.

3- Đơn xin thị thực 482

Đơn xin thị thực 482 là bước thứ ba trong thủ tục. Để nộp đơn xin thị thực,  người nộp đơn phải có sự chấp thuận đề cử hợp lệ cho nghề nghiệp có liên quan, được đề cử bởi nhà bảo trợ, chủ tuyển dụng lao động. Người nộp đơn phải có những điều sau đây:

 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan trong ngành nghề được chỉ định.
 • Có đánh giá kỹ năng tích cực cho nghề nghiệp được đề cử.
 • Có chứng chỉ tiếng Anh tối thiếu IELTS 4.5 mỗi band, nếu phân luồng ngắn hạn, hoặc
 • Có chứng chỉ tiếng Anh tối thiếu IELTS 5.0 mỗi band, nếu phân luồng trung hạn.
 • Bằng cấp hoặc giấy phép hành nghề liên quan đến ngành được đề cử.
 • Có bảo hiểm y tế hiệu lực trong thời hạn của thị thực.
 • Phải đáp ứng yêu cầu về sức khỏe.
 • Không có bất cứ tiền sự hay tiền án.

Visa 482 không giới hạn về tuổi tác, tuy nhiên nếu nghề nghiệp trong danh sách luồng trung hạn, khi nộp đơn visa 186 thường trú, bạn cần dưới 45 tuổi tại ngày nộp đơn visa 186.

Quyền lợi của visa 482

 • Sau khi làm việc cho chủ bảo trợ ba năm, nếu đâp ứng được điều kiện, đương đơn có thể nộp hồ sơ xin visa 186 thường trú.
 • Được mang gia đình đi cùng sống, học và làm việc ở Úc 2-4 năm trong thời gian visa còn hiệu lực.
 • Được trả mức lương tương đương với những người lao động thường trú Úc, hoặc mức lương tối thiểu là $53,900 theo thị trường lao động Úc.
 • Được hưởng tiền hưu bổng, tỷ lệ của năm 2023 là 10.5% thu nhập căn bản vào quỹ hưu bổng của bạn.
 • Được hưởng 4 tuần nghỉ phép hàng năm có lương cho mỗi 12 tháng làm việc.

Phí đơn xin thị thực

Phí đơn xin visa 482, phí đóng cho Bộ Nội Vụ. Phí tại thời điểm năm 2022 – 2023 như sau. Phí chưa bao gồm 1.4% phụ phí thẻ tín dụng.

Visa 482 trung và dài hạn

AUD

Đương đơn chính 

$2,770

Người đi kèm đủ 18 tuổi trở lên

$2,770

Người đi kèm dưới 18 

$695

 

Visa 482 ngắn hạn

AUD

Đương đơn chính 

$1,330

Người đi kèm đủ 18 tuổi trở lên

$1,330

Người đi kèm dưới 18 

$335

 

Có cần làm thẩm định tay nghề cho visa 482 không?

Là người xin thị thực 482, bạn phải có các kỹ năng cần thiết để làm việc. Để đáp ứng tiêu chí này, bạn phải được cơ quan đánh giá có thẩm quyền đánh giá các kỹ năng của bạn. Yêu cầu đánh giá kỹ năng khác nhau tùy thuộc vào nghề nghiệp, ví dụ: nếu nghề nghiệp của bạn được liệt kê trên danh sách theo luật Di Trú chỉ định và bạn có hộ chiếu Việt Nam, bạn bắt buộc phải thực hiện đánh giá tay nghề cho nghề chỉ định của bạn. Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm về Đánh giá tay nghề visa 482 TSS. Để được hổ trợ thẩm định tay nghề liên hệ Ozlinks

Visa 482 có cần tiếng Anh không?

 Yêu cầu về tiếng Anh đối với đơn xin thị thực 482 là bắt buộc và phải được đáp ứng tại thời điểm nộp đơn. Yêu cầu tiếng Anh được miễn cho những người nộp đơn visa 482 có hộ chiếu từ Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Canada, New Zealand hoặc Ireland. Để biết thêm thông tin về yêu cầu tiếng Anh, vui lòng truy cập trang này.

Những câu hỏi thường gặp

Visa 482 diện ngắn hạn có được chuyển tiếp vào visa thường trú không?

Visa 482 nghề nghiệp trong danh sách ANZSCO luồng ngắn hạn STSOL sẽ không có sự lựa chọn chuyển tiếp vào visa 186 thường trú nhân.

Visa 482 nghề nghiệp trong danh sách ANZSCO luồng trung và dài hạn MLTSSL sẽ có sự lựa chọn chuyển tiếp vào visa 186 thường trú nhân sau 3 năm làm việc cho chủ bảo trợ. Bạn phải được chủ bảo trợ đề cử bạn để xin visa thường trú.

Thị Thực Lao Động 482

Thị thực 482 dành cho người lao động có tay nghề trong danh sách nghề nghiệp ngắn hạn và trung hạn. Visa 482 cho phép bạn và thành viên trong gia đình của bạn đã được cấp thị thực, sống và làm việc ở Úc trong thời hạn từ 2 tới 4 năm.

Chi Tiết

Thị Thực Lao Động 186

Thị thực 186 Chương trình Đề cử Chủ bảo trợ (ENS), là thị thực thường trú dành cho những người lao động có tay nghề cao được chủ lao động bảo trợ và đề cử một nghề nghiệp trên danh sách nghề MLTSSL để sống và làm việc lâu dài tại Úc.

Chi Tiết

Thi Thực 190 Thường Trú

The Program is provided by Australian Computer Society (ACS) to give international graduates from Australian Universities the skills and training they need to start their career in Australia…

More info

Skilled Work Regional Visa 491

The Program is provided by Australian Computer Society (ACS) to give international graduates from Australian Universities the skills and training they need to start their career in Australia…

More info

Working Visa 482

The TSS 482 visa is a temporary working visa that allows the holder to work in Australia. You must be sponsored by the employer who has nominated you for the relevant occupation.

More info

Training Visa 407

Visa 407 is a temporary training visa that allows people to travel to Australia and participate in workplace-based occupational training activities in order to improve their job skills.

More info

Skilled Work Regional Visa 491

The Program is provided by Australian Computer Society (ACS) to give international graduates from Australian Universities the skills and training they need to start their career in Australia…

More info

Skilled Work Regional Visa 491

The Program is provided by Australian Computer Society (ACS) to give international graduates from Australian Universities the skills and training they need to start their career in Australia…

More info

Disclaimer: 

Information under ANZSCO Occupations (Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations) section is published in accordance with a Creative Commons Attribution 2.5 Australia licence guideline. ANZSCO Version 1.3 updated on 25 March 2021 and original source can be accessed on Australian Bureau of Statistics website.

This section does not intend to provide immigration assistance pursuant to section 276 of Migration Act (Cth) 1994 as described in the Migration laws. It is based on public guidelines available at Department of Home Affairs’ Website. It is your responsibility to verify accuracy and status of provided information with your Registered Migration Agent (RMA) who is bound by the MARA code of conduct before submitting any visa applications.