Sinh Viên Quốc Tế! Những Quyền Lợi Bạn Được Hưởng Ở Nơi Làm Việc

Tại Úc, sinh viên quốc tế có quyền tối thiểu và được bảo vệ theo luật Úc như những người lao động cư trú. Tất cả những người làm việc tại Úc đều có các quyền và có được sự bảo vệ cơ bản tại nơi làm việc, bao gồm mức lương tối thiểu và các điều kiện dựa trên công việc họ làm. Điều này có nghĩa là bạn được hưởng cùng một mức lương và các điều kiện làm việc tối thiểu như những người lao động cư trú.

Giống như nhiều sinh viên quốc tế khác, bạn có thể kiếm một công việc bán thời gian hoặc công việc bình thường để giúp trang trải chi phí sinh hoạt của mình trong thời gian học tập tại Úc. Điều quan trọng là bạn phải biết các quyền của mình tại nơi làm việc. Fair Work Ombudsman đảm bảo rằng các quyền này được bảo vệ và được thực thi một cách công bằng theo luật nơi làm việc của Úc.

Sự khác biệt duy nhất là, là một sinh viên quốc tế, bạn phải lưu ý đến giới hạn về số giờ bạn có thể làm việc trong thời gian khóa học của bạn.

Mức Lương Tối Thiểu Của Tôi Là Bao Nhiêu?

Tùy thuộc vào công việc, bạn đang thực hiện và chủ lao động mà bạn làm việc, mức lương tối thiểu của bạn rất có thể sẽ bao gồm những điều sau:

 1. A Modern Award, là danh sách các điều kiện tối thiểu áp dụng cho toàn bộ các ngành hoặc nghề;
 2. An Enterprise Agreement, là danh sách các điều kiện tối thiểu áp dụng cho nhân viên tại một nơi làm việc cụ thể.

Tuy nhiên, nếu việc làm của bạn không nằm trong Thỏa thuận Doanh nghiệp hoặc Giải thưởng Hiện đại. Có mức lương tối thiểu quốc gia ở Úc. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, những nhân viên từ 21 tuổi trở lên và không nằm trong một giải thưởng hoặc thỏa thuận, mức lương tối thiểu quốc gia mới là 19,84 đô la mỗi giờ hoặc 24,80 đô la cho nhân viên bình thường.

Nhân viên cũng có quyền nhận được bản sao Tuyên bố Thông tin Công việc Công bằng từ người sử dụng lao động của họ trước hoặc càng sớm càng tốt sau khi họ bắt đầu một công việc mới. Tuyên bố Thông tin Công việc Công bằng là một tài liệu cung cấp cho nhân viên mới thông tin về điều kiện việc làm của họ. Fair Work Ombudsman có công cụ Find My Award để giúp mọi người tìm những đãi ngộ áp dụng cho công việc của mình.

Phiếu Lương Là Gì?

Nếu bạn là nhân viên, chủ lao động của bạn phải cung cấp cho bạn phiếu lương trong vòng một ngày làm việc kể từ khi bạn được trả lương. Thông tin sau phải được bao gồm trên mỗi phiếu lương:

 • Tên và ABN của chủ lao động.
 • Tên của bạn.
 • Ngày bạn được thanh toán.
 • Khoảng thời gian mà bạn đã được thanh toán.
 • Tổng (trước thuế) và ròng (sau thuế) của khoản thanh toán.
 • Nếu bạn được trả lương theo giờ, thì mức lương thông thường theo giờ là bao nhiêu và bạn đã làm việc với mức lương đó trong bao nhiêu giờ.
 • Bất kỳ tỷ lệ phạt hoặc tăng lương nào.
 • Số tiền của bất kỳ khoản đóng góp hưu bổng nào được thực hiện và tên quỹ mà khoản đóng góp đó sẽ được thực hiện.
 • Bất kỳ khoản khấu trừ nào được thực hiện.
 • Thông tin về mã số thuế.

Sinh Viên Quốc Tế Có Thể Sự Nhận Trợ Giúp Ở Đâu?

Fair Work Ombudsman là cơ quan quản lý nơi làm việc của Úc và có thể giúp sinh viên hiểu các quyền và quyền lợi của họ tại nơi làm việc, đồng thời giải quyết các vấn đề tại nơi làm việc, bao gồm cả việc công việc của bạn có bị ảnh hưởng bởi đại dịch coronavirus hay không.

Sinh viên quốc tế có vấn đề về nơi làm việc được khuyến khích liên hệ với Fair Work Ombudsman tại fairwork.gov.au/register, hoặc gọi số 13 13 94.

Sinh viên quốc tế có thể truy cập thông tin bằng các ngôn ngữ khác nhau tại fairwork.gov.au/languages.

CẦN GIÚP ĐỠ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC VUI LÒNG LIÊN HỆ

Ozlinks Education Career Services

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

// function disable copy envent function add_this_script_footer(){ ?>