Chính Phủ Úc Thông Báo Thay Đổi Đối Với Thị Thực Vợ Chồng [Budget 2020-2021]

Chính phủ Úc thông báo thay đổi đối với thị thực vợ chồng_ozlinks
Source from Media Release 06/10/2020 Chính phủ Úc đang đảm bảo rằng Úc vẫn là một quốc gia an toàn và đoàn kết hơn theo Kế hoạch Phục hồi Kinh tế của chính phủ. An toàn và an ninh của người Úc là ưu tiên số một của Chính Phủ Úc. Vì Úc phải đối mặt với thách thức lớn nhất trong hơn một thế hệ, nên Ngân sách 2020-21 tập trung vào việc đảm bảo biên giới của nước Úc và cung cấp các nguồn lực để đối đầu với đại dịch covid-19 và bảo vệ người dân Úc Tổng quan về ngân sách Úc 2020 -2021 Theo thông báo Ngân sách Liên bang ra vào ngày 06/10/2020 , Chính phủ Úc đã thông báo những thay đổi đối với các quy định về thị thực đối tác. Từ 01/07/2021, những người di cư đến Úc bằng thị thực vợ chồng sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh. Những yêu cầu này cũng sẽ áp dụng đơn đương vợ / chồng nếu họ vào  thường trú nhân. Acting Immigration Minister, Alan Tudge cho biết: “Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ yêu cầu người đơn đương và người bảo lãnh phải đạt trình độ tiếng Anh chức năng hoặc ít nhất phải có những nỗ lực hợp lý để học tiếng Anh. “Và bằng những nỗ lực hợp lý, chúng tôi muốn nói đến hầu hết những người đơn đương và người bảo lãnh sẽ tham gia các lớp học tiếng Anh miễn phí khoảng 510 giờ. “Chúng tôi muốn khuyến khích mọi người có thể học tiếng Anh để họ có thể tham gia đầy đủ vào cuộc sống ở Úc, trên mọi khía cạnh của họ, từ môi trường việc làm, nền dân chủ của chúng tôi, xã hội của chúng tôi, đến hoạt động cộng đồng. Tiếng Anh là hoàn toàn cần thiết để làm được tất cả những điều đó. “Acting Immigration Minister, Alan Tudge đã nói. Để biết thêm thông tin về thị thực đối tác và các bản cập nhật mới nhất, hãy truy cập trang web của Bộ Nội vụ.

NEED HELP FOR COURSE ENROLMENT PLEASE CONTACT

Ozlinks Education Career Services

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

// function disable copy envent function add_this_script_footer(){ ?>