Những điều cần biết về khai thuế cho sinh viên quốc tế tại Úc

Theo Văn Phòng Thuế Vụ Úc (ATO), nếu bạn là sinh viên nước ngoài theo học tại Úc với một khóa học dài hơn 6 tháng. Bạn sẽ được coi là cư dân Úc, điều này có nghĩa là:

  • Bạn trả thuế cho thu nhập của mình với cùng tỷ lệ với các cư dân khác.
  • Bạn được hưởng các lợi ích của hệ thống thuế của Úc, như:

Ngưỡng Miễn Thuế là $18,200.

– Giảm thuế.

– Thường có mức thuế thấp hơn so với người nước ngoài.

Nếu bạn đang làm việc và có thu nhập cao hơn ngưỡng miễn thuế, bạn sẽ cần phải khai báo thuế vào cuối năm tài chính.

Nếu thu nhập của bạn dưới ngưỡng miễn thuế và bạn đã trả thuế, bạn sẽ cần phải khai báo hoàn thuế để nhận được tiền thuế hoàn lại.

Nếu bạn không được khấu trừ thuế từ thu nhập của mình và thu nhập của bạn dưới ngưỡng miễn thuế, bạn không cần phải khai báo thuế.

Các mẫu thông tin khai thuế có sẵn từ ngày 01/07 và chúng là một phần của gói thông tin được gọi là Gói thuế. Thông tin mẫu đơn có sẵn có thể nhận tại các quầy báo hoặc từ Cục Thuế Úc.

Nếu bạn không chắc chắn mình có phải là cư dân phải khai báo thuế hay không, bạn có thể Truy cập trang web ATO của chúng tôi để được giải thích rõ hơn.

Khi nào tôi cần phải khai báo thuế?

Năm tài chính của Úc diễn ra từ ngày 01/07 đến ngày 30/06 năm sau, bạn có từ ngày 01/07/2020 đến 31/10/2020 để nộp tờ khai thuế cá nhân cho thu nhập tài chính năm 2020.

Nếu bạn sử dụng một công ty dịch vụ chuyên khai báo thuế đã được cấp phép để chuẩn bị và nộp tờ khai thuế. Bạn có thể nộp muộn hơn ngày 31/10,  bạn nên liên hệ với họ trước ngày 31/10 để sắp xếp khai báo thuế.

Bạn nên lưu ý, năm tính thuế ở Úc kết thúc vào ngày 30/06 và hạn chót nộp tờ khai thuế của bạn là ngày 31/10.

mã số thuế cá nhân tại úc

Lưu ý: Bạn phải có Mã số thuế để nộp tờ khai thuế.

Làm thế nào để tôi nộp tờ khai thuế của tôi?

Bạn có thể khai thuế vào cuối năm thuế tại Úc. Chủ lao động của bạn sẽ cung cấp cho bạn một bản tóm tắt, sẽ hiển thị tổng thu nhập bạn đã kiếm được và số tiền thuế đã được khấu trừ.

ATO sẽ kiểm tra số tiền đã được khấu trừ từ tiền lương của bạn và sẽ gửi lại cho bạn một thông báo đánh giá và hoàn thuế nếu bạn đủ điều kiện nhận.

Đối với sinh viên quốc tế, cách dễ nhất và an toàn nhất để nộp tờ khai thuế là khai báo thuế trực tiếp thông qua trang web ATO. Tuy nhiên, bạn cũng có thể nộp tờ khai thuế thông qua các công ty dịch vụ chuyên khai báo thuế bằng cách sử dụng mẫu giấy.

khai báo thuế

Bạn có thể khai báo thuế trực tiếp tại cổng thông tin myTax thông qua trang web ATO. Bạn sẽ cần tạo tài khoản myGov và liên kết tài khoản myGov của mình với ATO, sau đó chỉ cần làm theo hướng dẫn để điền thông tin của bạn qua cổng thông tin myGov. Hoặc bạn có thể sử dụng một công ty dịch vụ chuyên khai báo thuế đã được cấp phép nộp dùm tờ khai thuế của bạn.

Khi bạn nộp tờ khai thuế, hãy đảm bảo đã áp dụng cho tất cả các khoản khấu trừ, bao gồm máy tính, quần áo, điện thoại, sách, v.v.

Tôi cần những gì để khai báo thuế?

  • Mã Số Thuế của bạn (TFN). Nếu bạn không có, hãy đọc bài viết của chúng tôi về việc xin TFN.
  • ID ảnh (như hộ chiếu).
  • Tóm tắt thanh toán PAYG của bạn. Sau ngày 30/06, chủ lao động của bạn sẽ cung cấp cho bạn một bản tóm tắt nguồn thu nhập cá nhân. Bao gồm thông tin chi tiết về số tiền bạn đã kiếm được và số tiền bạn đã bị đánh thuế. Bạn sẽ sử dụng bản thông tin này để điền vào biểu mẫu thuế của bạn. Chủ lao động  có thể sẽ gửi cho bạn bản tóm tắt PAYG trong mail hoặc cung cấp cho bạn trực tiếp. Chủ lao động thường cung cấp PAYG này cho nhân viên của họ trước ngày 14/07 mỗi năm.

Tôi nên đi đâu để được giúp đỡ?

Trang web ATO là nơi giải đáp mọi thắc mắc về thuế. Hoặc dịch vụ tài chính của trường đại học bạn đang học cũng có thể cung cấp lời khuyên và trợ giúp về việc khai báo thuế của bạn.

Đợi bao lâu để nhận được tiền hoàn lại của tôi?

Nếu bạn nộp tờ khai thuế trực tiếp tại web ATO, rất có thể bạn sẽ nhận được tiền hoàn lại sau khoảng 2 tuần. Qua mail bưu điện, sẽ mất khoảng 6 tuần.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

// function disable copy envent function add_this_script_footer(){ ?>